De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Visie op de communicatieafdeling : Onderzoek en advies over de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Visie op de communicatieafdeling : Onderzoek en advies over de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk. De centrale vraagstelling is als volgt geformuleerd: “Hoe zien de betrokken partijen de positionering van de communicatieafdeling van de gemeente Nijkerk en welke verbeterpunten zijn er te formuleren om te komen tot de gewenste positionering?”

Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling, zijn de huidige en de gewenste situatie in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van diverse vormen van kwalitatief onderzoek, zoals literatuuronderzoek, deskresearch, benchmark en halfgestructureerde interviews.

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de communicatieafdeling in de huidige situatie niet kan voldoen aan de verwachtingen die het college van B en W, de directie en de afdelingsmanagers aan Communicatie stellen. Het communicatievak is in ontwikkeling: Communicatie blijft dienstverlenend aan de organisatie, maar de wijze waarop verandert. Het vakgebied breidt zich uit van een uitvoerende naar een strategische adviesfunctie. Hier blijkt ook in de gemeente Nijkerk behoefte aan te zijn, maar op die wijze wordt er nog onvoldoende gebruik gemaakt van de communicatieafdeling. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Ten eerste vraagt de organisatiestructuur en de wijze waarop Communicatie gepositioneerd is om verandering. Ten tweede ligt er een opgave voor de communicatieafdeling om haar werkwijze en houding te professionaliseren. Om de huidige situatie om te buigen naar de gewenste situatie, geef ik de directie, de
afdelingsmanagers en de communicatieafdeling aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingCommunicatie
Datum2011-01-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk