De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intergenerationeel werken binnen (de doelgroep van) de (gezins)voogdij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Intergenerationeel werken binnen (de doelgroep van) de (gezins)voogdij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is aandacht besteed aan intergenerationeel werken binnen (de doelgroep van) de (gezins)voogdij. Waarbij er antwoord wordt gegeven op de vraag: ‘Wat is binnen (de doelgroep van) de (gezins)voogdij het belang van het kijken naar intergenerationele overdracht bij complexe opvoedproblemen, en hoe kan er met deze doelgroep intergenerationeel gewerkt worden?’ Doel van dit onderzoek is om (contextueel geschoolde) (gezins)voogden en hulpverleners die werken met dezelfde doelgroep, meer zicht te geven in wat de problematiek uit eerdere generaties voor invloed kan hebben op de opvoeding van huidige en toekomstige generaties in de cliëntsystemen waar zij mee werken. Tevens wordt er met dit onderzoek handvatten aangereikt voor het intergenerationeel werken met deze doelgroep. Onder de doelgroep van de (gezins)voogdij wordt in deze scriptie verstaan: ‘cliëntsystemen waarbij er sprake is van weerstand tegen de hulpverlening en waarbij de zorgen dusdanig groot zijn dat de veiligheid van het kind in het geding is’.
Om antwoord op deze vragen te kunnen geven is gebruik gemaakt van informatie uit de literatuur, een casestudy en zes interviews met contextueel geschoolde (gezins)voogden en gezinsbegeleiders die werken met dezelfde doelgroep. Samengevat is de manier waarop er intergenerationeel gewerkt kan worden op te delen in: ’het gebruik van instrumenten’ (zoals het tekenen van een genogram en het werken met duplo-poppetjes), ’het toepassen van interventies’ (als het geven van erkenning en het inzicht geven in de balans van geven en ontvangen) en ’het aannemen van een bepaalde houding’ (als meerzijdige partijdigheid en vertrouwen op de timing van de cliënt).

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaster Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Datum2013-01-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk