De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Belemmeringen in het HBO-V stageleerproces :Een onderzoek onder 1e tot en met 4e jaars HBO-V studenten van de Christelijke Hogeschool Ede

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Belemmeringen in het HBO-V stageleerproces :Een onderzoek onder 1e tot en met 4e jaars HBO-V studenten van de Christelijke Hogeschool Ede

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

HBO-Verpleegkunde studenten hebben last van belemmeringen tijdens de stage en zijn daardoor minder of niet in staat goede zorg te geven. Om hier een oplossing voor te kunnen geven is meer zicht nodig op de belemmeringen. De centrale vraag luid ‘Welke belemmeringen ervaren eerste- tot en met vierdejaars HBO Verpleegkunde studenten tijdens hun stage?’

De hoofdzaak blijkt voornamelijk te liggen bij studenten zelf en daarnaast spelen belemmeringen van buitenaf en communicatieproblemen een rol. Onzekerheid is de meest voorkomende belemmering. Andere persoonlijke belemmeringen hangen hier veelal mee samen. De grootste belemmering van buitenaf is slechte werkbegeleiding. Respondenten geven aan dat goede werkbegeleiding nodig is om met de belemmeringen om te gaan. Communicatieproblemen met de werkbegeleider en stagedocent zijn de meest voorkomende belemmering op het gebied van communicatie.
Verder blijkt dat studenten zich te weinig bekwaam voelen met de kennis die ze bezitten, vooral op het gebied anatomie, fysiologie en pathologie.
De respondenten ondernemen actie door de belemmering bespreekbaar te maken (meestal met de werkbegeleider), leerdoelen te formuleren, zelf een oplossing te bedenken, kwaliteiten te ontwikkelen en een kleine groep studenten duikt de vakboeken in. Verder hebben (vooral eerstejaars) graag duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt op school en op de stageplek.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk