De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Persoonlijk mission statement

Inhoud en waarde voor de basisschoolleerkracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Persoonlijk mission statement

Inhoud en waarde voor de basisschoolleerkracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

​Het mission statement is een uiting die de unieke ziel en het levensdoel van een persoon fundamenteel karakteriseert. Leerkrachten op onderzoeksschool ‘De Hoeksteen (N=21)’ kregen de opdracht hun persoonlijk mission statement te formuleren en presenteren. In het schoolteam werden bij deze opdracht belemmeringen ervaren. Doelstelling van dit onderzoek was enerzijds het creëeren van randvoorwaarden voor het mission statement van de basisschoolleerkracht, zodat het statement zou bijdragen aan de identiteitsontwikkeling. Anderzijds was het doel te onderzoeken welke belemmeringen het schoolteam ervoer in het formuleringsproces. Via een theoretische verkenning van het begrip mission statement en de identiteitsontwikkeling, welke opgevat werd vanuit de cultuurhistorische visie, werd gekomen tot een strategisch-contextueel model waarbinnen de randvoorwaarden voor het mission statement gecreëerd werden. Uit de literaire verkenning blijkt dat in het mission statement de de kernwaarden en missie van de persoon staan. Het statement heeft twee onderdelen: het overkoepelende life-statement en het domeinspecifieke role-statement. Om het mission statement te formuleren moet eerst het fundament van zelfkennis in het verleden en heden beschreven zijn. Vanuit een kwantitatief explorerend onderzoek in de vorm van een semi-gestructureerde stellingenlijst, bleek dat leerkrachten van de onderzoeksschool (N=21) als eerste de meeste belemmeringen ervaarden in de sociale context (41%): de hoge tijdsdruk, bewijzingsdrang, prestatiedruk en vertrouwelijke karakter. Gevolgd door de houding (35%) en vaardigheden (35%): tijdsmanagement, persoonijk nut, aangaan van de dialoog, te concreet denken en het articuleren van de gedachten. Tot slot werden belemmeringen ervaren bij het formuleren van het levensdoel (23%), waarin de maakbaarheid van het leven veel voorkwam.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk