De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pastoraat en dementie : Pastorale handelingen aan dementerende mensen door verzorgend personeel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pastoraat en dementie : Pastorale handelingen aan dementerende mensen door verzorgend personeel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport wil aanbevelingen geven tot het concretiseren van de geestelijke zorg door het verzorgend personeel. Daarnaast worden ook aanbevelingen gemaakt ten einde deze geestelijke zorg als het ware in te bedden in de bestaande zorg aan de dementerende bewoner.

Aanleiding voor dit project was de probleemstelling van de directeur van het zorgcentrum. In dit rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek, waar de vraag centraal stond hoe het verzorgend personeel pastorale zorg aan demente ouderen kan verlenen. De aanleiding en vraagstelling zijn geformuleerd en uitgewerkt in hoofdstuk 2. In het daarop volgende hoofdstuk worden eerst een aantal verkennende toelichtingen gegeven op begrippen zoals pastoraat, dementie en pastorale zorg bij dementerende mensen. Verder zijn er een tweetal andere zorginstellingen bezocht om van hun ervaringen te leren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een literatuurstudie op het snijpunt van dementie, pastoraat en verzorging. In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op het zorgcentrum. Hierin komen achtereenvolgens, de identiteit van het centrum, de bewoners en de geestelijk verzorger aan de orde. Het hoofdstuk sluit af met een nulmeting van de huidige geestelijke zorg door het verzorgend personeel en een inventarisatie van de huidige activiteiten. De conclusies en aanbevelingen, die voortvloeien uit de bevindingen en analyses, zijn te vinden in hoofdstuk 5. Deze is onderverdeeld in een drietal delen. Als eerste verbeteringen of uitbreiding van de bestaande activiteiten, aanbevelingen op het organisatorische vlak, om de geestelijke zorg in te bedden. Als laatste worden er voorstellen gedaan welke meer gericht zijn op het verzorgend personeel.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2009-12-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk