De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorlichting en preventie op het Ichthus College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorlichting en preventie op het Ichthus College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van het Ichthus College te Veenendaal is onderzoek gedaan naar aanbod van voorlichting en preventie dat past bij de school en haar leerlingen. Om een beeld te krijgen van welke thema´s vooral spelen onder de leerlingen van het Ichthus College en op basis waarvan zij keuzes maken, zijn in een vooronderzoek enquêtes onder hen gehouden. Daarna is literatuuronderzoek gedaan om erachter te komen in hoeverre jongeren in deze leeftijdsfase gezonde keuzes maken. Door middel van dit literatuuronderzoek is tevens de vraag beantwoord welke beschermende en belemmerende factoren het maken van gezonde keuzes door jongeren beïnvloeden. Vervolgens is een praktijkonderzoek uitgevoerd in de vorm van interviews. Hierin werd onderzocht welke ondersteuning leerlingen van het Ichthus College nodig hebben om gezonde keuzes te kunnen maken.
Op grond van verkregen onderzoeksgegevens heeft het Ichthus College aangegeven aan de thema’s ‘media en internet’ en ‘seksualiteit’ prioriteit te willen geven. Ook zijn op basis van het onderzoek en door de school gestelde randvoorwaarden criteria opgesteld, om aan te geven welk aanbod passend zou zijn bij het Ichthus College. Op grond van deze criteria is aanbod geselecteerd op het gebied van media en internet en seksualiteit. Er bleken vier programma’s passend te zijn. Deze zijn met elkaar vergeleken. Op basis van het onderzoek is een werkdocument ontwikkeld. Hierin wordt een overzichtstabel gegeven met daarin een puntsgewijze beschrijving van passend aanbod voor het Ichthus College. Ook zijn hierin aanbevelingen beschreven voor de keuze van aanbod door het Ichthus College en de integratie van dit aanbod.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk