De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“Dat kan ik best zelf juf!”

Een onderzoek naar autonomie in de middenbouw van het basisonderwijs…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

“Dat kan ik best zelf juf!”

Een onderzoek naar autonomie in de middenbouw van het basisonderwijs…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is autonomie in de middenbouw van het basisonderwijs. De onderzoeksvraag is: ‘Hoe kan de leerkracht een leerling in de middenbouw stimuleren om tot autonomie te komen bij de dagelijkse handelingen in de klas.’ Hierbij is een praktisch advies geschreven voor leerkrachten in groep 4. Dit is geschreven aan de hand van de bevindingen uit het theorieonderzoek. In het theoriedeel is onderzocht wat leerlingen nodig hebben om tot autonomie te komen en of hierbij verschil is tussen jongens en meisjes. Verder is onderzocht of leerlingen eerder tot autonomie komen door zelfontdekking of door sturing.
Uit het literatuuronderzoek kwam vooral naar voren dat autonomie geschikt is voor jong en oud en ook voor groep 4. Van deze leerlingen kan niet verwacht worden dat ze geen verlengde instructie nodig hebben bij nieuwe onderdelen binnen bijvoorbeeld rekenen en schrijven. De leerlingen hebben ondersteuning nodig om bij het verdere werk autonoom te kunnen werken en hiervoor moet een leerkracht een coachende rol aannemen. In het praktijkdeel is onderzoek gedaan naar de mate waarin leerlingen in groep 4 autonomie ervaren en of dit gedurende het onderzoek groeide door zelfontdekking of door sturing. Hiervoor is het onderzoek uitgevoerd in twee groepen 4, welke als controle- en experimentele groep dienden. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat leerlingen een overzichtelijke groep nodig hebben, waarbinnen alle spullen een vaste plek hebben. Op die manier kan het drieluik relatie, competentie en autonomie gaan werken en kan iedere leerling in samenwerking met de leerkracht tot autonomie komen!

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk