De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kerk en kerker : Advies aan Gevangenenzorg Nederland om kerken te ondersteunen bij detentie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kerk en kerker : Advies aan Gevangenenzorg Nederland om kerken te ondersteunen bij detentie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Verlies van identiteit, zelfwaardering en vrijheid zijn gevolgen van detentie. Het leven van een gedetineerde en zijn familie zal nooit meer hetzelfde zijn. Veel contacten worden verbroken en eenzaamheid is het gevolg. Kerkelijke gemeenten die direct of indirect met detentie te maken krijgen, hebben de taak pastorale of diaconale hulp te bieden, waardoor relaties blijven bestaan. GNd wil weten of en hoe dit gebeurt en of hierbij ondersteuning nodig is van GNd. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Welke kennis en ervaring van GNd kan relevant ingezet worden in kerkelijke gemeenten uit haar achterban, zodat voorzien wordt in de behoeften van deze gemeenten en van (ex-)gedetineerden met betrekking tot de ondersteuning van hen vanuit hun kerkelijke gemeenten?

Er is onderzoek gedaan onder predikanten in de achterban van GNd en onder (ex)-gedetineerden en familie die lid waren of zijn van een kerk. Veertig procent van de kerkelijke gemeenten heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met een (ex-)gedetineerde en/of zijn familie en waardeert de geboden ondersteuning met een ruime voldoende. Toch weten kerkelijke gemeenten niet goed hoe ze met een dergelijke situatie om moeten gaan. Ze hebben veel praktische en inhoudelijke vragen over detentie. (Ex-)gedetineerden en hun familie voelen zich vaak niet begrepen en niet goed behandeld. Zij waarderen de ondersteuning vanuit de kerkelijke gemeenten met een onvoldoende.
Voor GNd is het zaak om daar op een goede manier op in te spelen. Persoonlijke begeleiding en advies aan kerkelijke gemeenten is in een dergelijke situatie een noodzaak.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
AfdelingAcademie Theologie
Datum2011-07-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk