De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Do you get me?!

Een onderzoek naar factoren die de receptieve Engelse woordenschat van een kleuter (kunnen) beïnvloeden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Do you get me?!

Een onderzoek naar factoren die de receptieve Engelse woordenschat van een kleuter (kunnen) beïnvloeden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het jonge kind en zijn/haar T2 leren. Er wordt gekeken of de buitenschoolstaalaanbod en/of de Nederlandse receptieve woordenschat effect heeft op de receptieve Engelse woordenschat.

Onderzoeksvraag
Wat is de invloed van de receptieve Nederlandse woordenschat en het buitenschoolstaalaanbod Engels op de receptieve Engelse woordenschat van een kleuter?

Aanpak
In de theorie wordt er informatie gegeven over de eerste - en tweede taalverwerving, de verschillen daartussen en mogelijke factoren die het T2 leren beïnvloeden.
In de praktijk worden de gegevens van 70 kinderen geanalyseerd die de Nederlandse en de Engelse receptieve woordenschattest (Peabody) hebben gedaan. Daarnaast worden de gegevens van 39 enquête geanalyseerd met informatie van de ouders van deze kinderen over de buitenschoolstaalaanbod Engels.

Bevindingen
Na het praktijkgedeelte wordt geconcludeerd dat er een correlatie is tussen de Nederlandse en de Engelse receptieve woordenschat. Er is geen significante correlatie tussen de buitenschoolstaalaanbod en de Engelse receptieve woordenschat. Dit kan mogelijk te maken hebben met het te brede onderwerp en dat het aanbod onpeilbaar is.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk