De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Discipelschap gemeenschap en Missie

Hoe de Learning Community ondersteunt in missionair gemeentezijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Discipelschap gemeenschap en Missie

Hoe de Learning Community ondersteunt in missionair gemeentezijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De kerk in Nederland bevindt zich in een postchristelijke samenleving. Veel kerken zoeken wegen om relevant te zijn. NLZoekt… is onderdeel van deze zoektocht, vanuit het geloof dat het Evangelie van Jezus Christus ook vandaag een belangrijke boodschap heeft voor de wereld om ons heen. Het zoeken richt zich met name op het overbruggen van de afstand die er tussen kerk en samenleving is. Op de LC wordt de verantwoordelijkheid om deze afstand te overbruggen bij de kerk gelegd, omdat het voorbeeld van de kerk Jezus is. Zoals Hij door Zijn menswording de afstand tot de Vader heeft overbrugd, zo moet de kerk de afstand tot de maatschappij overbruggen. St.Thomaskerk uit Sheffield (ENG) lijkt hier met het inzetten van missionaire deelgroepen een begaanbare weg voor de kerk gevonden te hebben. Zij coachen via de organisatie 3 Dimensional Ministries (3DM) kerken die ook op deze manier willen werken. Een groeiend aantal kerken is geïnteresseerd in de beweging van de kerk in missionaire deelgroepen. Hun grootste vraag is: Hoe?

Via de LC wil NLZoekt… kerken helpen om een cultuur van discipelschap te bouwen, waar toegeruste mensen vorm gaan geven aan de missionaire opdracht om kerk te zijn voor en in de wereld. Dit is een cultuur waarin mensen Gods stem leren verstaan en ernaar handelen. Om dit te bereiken is een paradigmashift, een fundamentele verandering in denken, nodig, waarbij de kerk als instituut niet langer centraal staat, maar de gelovigen die een opdracht hebben in Gods plan van redding van deze wereld.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk