De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ambtsopvattingen binnen de Gereformeerde Bond in de periode van 2000-2010 : De invloed van de ambtsvisie op het functioneren van de gemeente

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ambtsopvattingen binnen de Gereformeerde Bond in de periode van 2000-2010 : De invloed van de ambtsvisie op het functioneren van de gemeente

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ambtsvisies binnen de Gereformeerde Bond staan niet op zichzelf. Daarom is er in deze bronnenstudie eerst gekeken welke ontwikkelingen er nationaal en internationaal zijn met betrekking tot het kerkelijk ambt. De grote culturele veranderingen vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw hebben ook hun invloed op het kerkelijk leven en met name op de manier waarop men de ambten waardeert. Individualisering en de daarmee gepaard gaande mondigheid van gemeenteleden, hebben invloed op het gemeentelijk leven; niet zelden ontstaan er spanningen. Zo ook binnen de Gereformeerde Bond. Om dat goed in beeld te krijgen is er allereerst gekeken naar de verschillende ambtsvisies die er binnen de Bond zijn en de discussielijnen die daardoor ontstaan. Dan gaat het over ‘regeren of dienen’, ‘volmacht in de prediking’, ‘de plaats van de vrouw in de gemeente’, de plaats van de kerkelijk werker’, ‘inzet van gaven van gemeenteleden’.
De formele visie van de Bond is de klassiek gereformeerde ambtsvisie, die terug gaat op de ambtsstructuur van Calvijn. Vanuit de klassieke formulieren voor de bevestiging van ambtsdragers komt een hoge ambtsvisie naar voren, waarbij de predikant een bijzondere positie inneemt en de kerkenraad (bijna) alle taken op zich neemt. Binnen de Bond klinkt al decennia lang de roep om een nieuwe doordenking van het ambt. Het hoofdbestuur van de Bond geeft hieraan geen gehoor. Vanuit de klassieke visie probeert men aan ambtsdragers leiding te geven. Hierdoor klinken er vaak klassieke antwoorden op hedendaagse vragen. Culturele invloeden binnen de kerk lijken niet (h)erkend te worden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2011-09-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk