De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van een belemmering naar een KANS?!

Inspelen op specifieke onderwijsbehoeften…een positieve blik op het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met ADHD!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van een belemmering naar een KANS?!

Inspelen op specifieke onderwijsbehoeften…een positieve blik op het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met ADHD!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek vormt de komst van Passend Onderwijs, waardoor ‘Rugzakken’ in het regulier onderwijs - voor kinderen met een indicatie voor speciaal onderwijs - in de toekomst waarschijnlijk zullen verdwijnen of een andere invulling zullen krijgen. Alle zorg zal straks in de klas geboden moeten worden. Een leerkracht moet handelingsbekwaam zijn om met een complexe groep (qua niveau en gedrag) te werken. Leerkrachten zullen over bepaalde competenties moeten beschikken om zorg aan een kind met ADHD in de klas te kunnen bieden.

In dit afstudeeronderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:
Welke competenties heb je als leerkracht nodig om Passend Onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen met ADHD, door in te spelen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ADHD?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, heb ik literatuuronderzoek gedaan naar de gevolgen van Passend Onderwijs voor leerkrachten op een reguliere basisschool, naar de kenmerken van ADHD in een schoolsituatie, naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ADHD en naar de competenties die leerkrachten nodig hebben om in te kunnen spelen op die specifieke onderwijsbehoeften.

Daarnaast heb ik op een reguliere basisschool en op een school voor speciaal basisonderwijs enquêtes afgenomen om te onderzoeken welke competenties leerkrachten op beide soorten scholen hebben om in te kunnen spelen op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ADHD, welke competenties zij zouden kunnen ontwikkelen en welke competenties zij zouden willen ontwikkelen.

De aanbevelingen vanuit mijn onderzoek, zouden door beide scholen meegenomen kunnen worden in de verdere ontwikkelingen en voorbereidingen voor Passend Onderwijs.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk