De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kansen zien en keuzes maken

Geloofsopvoeding in Bijbels perspectief

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kansen zien en keuzes maken

Geloofsopvoeding in Bijbels perspectief

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ouders hebben de belangrijke taak hun kinderen op te voeden zodat zij later op een verantwoorde manier hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Voor gelovige ouders geldt dat zij daarboven het verlangen hebben, in de opvoeding, met hun kinderen de weg van het geloof te gaan. Geloofsopvoeding vindt allereerst plaats in het gezin. Tegelijkertijd dient de gemeente als geloofsgemeenschap rondom de ouders te staan als het gaat om de geloofsopvoeding van kinderen. Immers, de kinderen zijn ook de kinderen van de gemeente. Zij horen er voluit bij. Hoofdvraag luidt:
Hoe kan KTim kerken zodanig toerusten en ondersteunen, dat deze op hun beurt de ouders in hun gemeente, kunnen toerusten en ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Deelvragen:
1. Wat doen kerkelijke gemeenten aan ondersteuning en toerusting aan ouders m.b.t. de geloofsopvoeding thuis?
2. Wat verwachten ouders van hun kerkelijke gemeente aan toerusting en ondersteuning op het gebied van geloofsopvoeding van hun kinderen thuis?
3. Welke behoeften hebben kerkelijke gemeenten in de toerusting en ondersteuning van ouders op het gebied van geloofsopvoeding van kinderen?
4. Wat zijn de mogelijkheden voor KTim in het toerusten en ondersteunen van kerkelijke gemeenten wanneer die ouders gaan toerusten en ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen?

Onderzoek bestaat uit twee delen:
 een praktijkonderzoek d.m.v. twee enquêtes, één voor ouders en één voor kinderwerkers.
 een literatuuronderzoek
De enquêtes zijn verspreid onder 2.090 kerkelijke gemeenten.

Geloofsopvoeding in Bijbels perspectief vinden we verwoord in Deuteronomium 6 : 4-7. De Bijbel is er helder over dat ouders vanuit een persoonlijk geloof hun kinderen de weg van God zullen inprenten en daarover zullen spreken in het leven van elke dag én dat de gehele gemeenschap betrokken is bij de geloofsopvoeding van de kinderen in hun midden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk