De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Competent tot coördinatie!? : Draagvlakmeting naar een opleiding tot coördinerend werken in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Competent tot coördinatie!? : Draagvlakmeting naar een opleiding tot coördinerend werken in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De hoofdvraag van dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), luidt: ‘is er draagvlak voor een opleiding tot coördinator in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en welke inhoudelijke en organisatorische aanbevelingen kunnen voor deze te ontwikkelen opleiding gegeven worden?’

Door literatuurstudie werd ontdekt dat coördinatie van zorg in het CJG op verschillende manieren kan worden georganiseerd, doordat elke gemeente de vrijheid heeft dit naar eigen inzicht in te vullen. Wel is in veel Centra voor Jeugd en Gezin het onderscheid zichtbaar tussen casus- en procesregie. Uit de enquête, die werd ingevuld door 54 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, bleek dat 80% van de respondenten behoefte heeft aan een opleiding tot coördinerend werken in het CJG. De voorkeur gaat daarbij uit naar een post-HBO of incompanytraining. De helft van deze respondenten wil deze opleiding volgen aan de CHE. Uit interviews is gebleken dat scholing nodig is voor alle CJG-professionals. Niet alleen coördinatie van zorg moet aandacht krijgen, ook is het van belang dat de scholing verduidelijkt wat er in het algemeen van de CJG-professionals wordt verwacht.

De belangrijkste conclusie is dat er draagvlak is voor scholing op het gebied van ‘coördinerend werken in het CJG’ onder de professionals in het onderzoeksgebied. Inhoudelijke en organisatorische aanbevelingen zijn dat deze scholing vooral praktisch moet zijn. Dit kan door een incompanytraining te ontwikkelen, waarbij de thema’s ‘coördinatie van zorg’, ‘multidisciplinair samenwerken’ en ‘het CJG in het algemeen’ door middel van praktische werkvormen worden behandeld.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk