De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welbevinden, van woorden naar daden

Invloed van scholing op het welbevinden van dementerende ouderen op Walraven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Welbevinden, van woorden naar daden

Invloed van scholing op het welbevinden van dementerende ouderen op Walraven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op Walraven, een kleinschalige woonvorm van Opella voor psychogeriatrische zorgvragers, is een scholingstraject gestart naar aanleiding van de nieuwe besturingsfilosofie ‘Van denken naar doen’ waarin het welbevinden van de bewoners centraal staat. Het was voor Opella niet bekend welk effect de scholing, die door RijnIJssel gegeven is, heeft gehad op het welbevinden van de bewoners.
De onderzoeksvraag was: ‘Welk effect heeft de scholing door RijnIJssel van de medewerkers van Walraven die direct betrokken zijn bij de bewonerszorg, op het welbevinden van de bewoners?’
Allereerst is literatuurstudie gedaan naar welbevinden en indicatoren hiervoor, belevingsgerichte zorg bij dementerenden en het creëren van een optimaal leerklimaat. Met het meetinstrument Qualidem is onderzocht hoe het welbevinden van de bewoners na de scholing veranderd is ten opzichte van de nulmeting in het najaar van 2011. Om inzicht te krijgen in het effect van de scholing op de werkvloer, zijn informatieve interviews gehouden met twee coaches en zijn de uitkomsten van de evaluatie-enquêtes en een panelgesprek geanalyseerd.
Vanuit de resultaten is een definitie van welbevinden opgesteld die past bij Opella. Uit de Qualidem-metingen is gebleken dat de totaalscore van de bewoners is gestegen. Naast de scholing, die niet door alle medewerkers positief is ontvangen, hebben de coaches een groot aandeel gehad in het verhogen van het welbevinden. De stimulering en ondersteuning door de coaches zijn van essentieel belang om op de afdeling een goed leerklimaat te creëren. Een hulpmiddel hierbij is het Corporate Curriculum, een model dat medewerkers stimuleert en ondersteunt in het leren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk