De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hulpverleners over het Ouders, Kinderen en Detentieproject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hulpverleners over het Ouders, Kinderen en Detentieproject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Exodus Nederland is sinds 2006 actief met het Ouders, Kinderen en Detentieproject. Met het OKD wil Exodus de band tussen de gedetineerde ouder en hun kinderen herstellen en verbeteren. Buiten de reguliere bezoekuren om maken de vrijwilligers van het OKD en de penitentiaire inrichting het mogelijk dat de gedetineerde ouder en de kinderen (van 3 tot 16 jaar) elkaar in een informele, kindvriendelijke sfeer kunnen ontmoeten.
Het doel van dit verslag is om in kaart te brengen of dit project bekend is bij de, door ons ondervraagde, hulpverleners. Ook heeft het tot doel om het beeld van hen over het OKD in kaart te brengen. Om dit doel te bereiken hebben we 149 enquêtes en interviews -verspreid, de respons was 30,9%.

92,3 % van de hulpverleners die de enquête ingevuld hebben, geven aan het project niet te kennen. Naast enquêtes hebben we 7 interviews afgenomen. Uit deze interviews kwam naar voren dat 57,2% bekend is met het OKD.

Uit bovenstaande gegevens blijkt overduidelijk dat er binnen de groep van ondervraagde hulpverleners onvoldoende kennis aanwezig is over het OKD. Tijdens de interviews kwam naar voren dat er binnen diverse werkvelden behoefte is aan die kennis over dit project en de specifieke doelgroep waarop het OKD zich richt.

Om inzichtelijk te maken hoe Exodus Nederland de bekendheid zou kunnen vergroten, hebben we interviews gehouden en gevraagd welke informatiekanalen hiervoor gebruikt zouden kunnen worden. Het merendeel van de respondenten gaf aan dat internet of intranet hiervoor het meest geschikt zou zijn. Verder gaven ze aan dat de meeste hulpverleners werken onder enorme tijdsdruk, het is dus belangrijk dat iets snel en flitsend op internet of intranet geplaatst wordt en niet door middel van diverse documenten wat veel extra werk met zich meebrengt.
Naast de bekendheid geeft dit verslag ook inzicht in het beeld dat mensen van het OKD hebben. 20,5% van de geënquêteerden heeft deze vraag niet ingevuld daar zij aangeven nog onvoldoende kennis te hebben om iets over hun beeld te kunnen zeggen. 41,1% waardeert het project middelmatig en ook zij geven aan nog te weinig over het project te weten.

Onze conclusie luidt dan ook dat er aan het project meer bekendheid gegeven mag worden. Daarbij is het belangrijk om met de werkdruk rekening te houden van de hulpverleners. De informatie moet dus op een snelle manier over gebracht worden. In onze aanbevelingen schrijven wij dat internet en intranet een goede communicatievorm zou zijn. Exodus Nederland zou ervoor moeten zorgen om sneller via een zoekmachine gevonden te kunnen worden. De informatie op de site op te splitsen in verschillende kopjes voor hulpverleners, (aanstaande) vrijwilligers en kinderen. Een kort informatiefilmpje zal de tekst op de site ondersteunen en het project bekender maken. Het geeft hulpverleners snel en pakkend de informatie die ze nodig hebben, om zo gebruik te kunnen maken van het OKD. Ook folders, die aan te vragen zijn op de site, kunnen bijdragen aan een grotere bekendheid van het OKD.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie Sociale Studies
Datum2010-08-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk