De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tevredenheidsonderzoek dagbehandeling / dagverzorging Opella

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tevredenheidsonderzoek dagbehandeling / dagverzorging Opella

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport staan de resultaten beschreven van een tevredenheidsmeting bij cliënten die gebruik maken van de dagbehandeling en -verzorging bij Opella, uit de periode van 2007 tot heden. De centrale onderzoeksvraag is: In welke mate is deze doelgroep tevreden over de geleverde kwaliteit op het gebied van zorg- en dienstverlening? De centrale vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: Hoe waarderen psychogeriatrische cliënten cg cliëntvertegenwoordigers de geleverde kwaliteit van de dagbehandeling en -verzorging op het gebied van leefklimaat, dienstverlening, zorgeverlening en dagbesteding?
Hoe waarderen somatische cliënten de geleverde kwaliteit van de dagbehandeling en -verzorging op het gebied van leefklimaat, dienstverlening, zorgverlening, dagbesteding, communicatie, informatie en inspraak? Op welke gebieden zijn verbeteringen wenselijk? Welke aanbevelingen zijn er naar aanleiding van dit onderzoek? De kwaliteit van de geleverde zorg en diensten is gemeten op basis van de surveymethode. Hierbij is een vierpuntsschaal gehanteerd waarbij de respondent kan kiezen uit antwoorden die oplopen van niet tevreden tot zeer tevreden. Het onderzoek is doelgericht en select. Er zijn in totaal 98 cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers ondervraagd, die gebruik maken van de dagbehandeling en dagverzorging binnen Opella. Voor de benadering van de cliënten is gebruik gemaakt van de databestanden van de organisatie. Aanvankelijk was het de bedoeling om de locaties per zorgcategorie met elkaar te vergelijken. Gezien de verschillen in respons en de setting (personeelsbezetting, faciliteiten etc.) zou dit een vertekend beeld geven. Uit de resultaten blijkt dat alle respondenten tevreden tot zeer tevrenden zijn over het leefklimaat. Het deelgebied communicatie wordt minder positief beoordeeld. Dit is mede het gevolg van het frequent ontbreken van antwoorden op vragen over communicatie met andere disciplines. Omdat uit het onderzoek niet kan worden opgemaakt waar de schoen precies wringt, zijn de aanbevelingen met name gericht op het verkrijgen van de informatie die nodig is om de tevredenheid adequaat te kunnen meten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2009-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk