De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Moetivatie?!

Een onderzoek naar de motivatie van bouwkundestudenten bij het vak godsdienst op het Hoornbeeck College te Amersfoort

Open access

Rechten:

Moetivatie?!

Een onderzoek naar de motivatie van bouwkundestudenten bij het vak godsdienst op het Hoornbeeck College te Amersfoort

Open access

Rechten:

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag hoe leerlingen beter te motiveren zijn voor het vak godsdienst, aangezien het lijkt dat deze motivatie nog wel eens ontbreekt. Dat heeft geleid tot de hoofdvraag: Hoe kan de motivatie van BOL bouwkundestudenten van het Hoornbeeck College (locatie Amersfoort) voor de godsdienstles verhoogd worden? Daar vloeien aanbevelingen uit voort, die concreet zijn, of aanzetten tot nader onderzoek. Het onderzoek bevat een theoretische verkenning naar de vraag wat motivatie is en hoe dat gestimuleerd wordt. Daarna volgt een analyse van gegevens, die door middel van een enquête en door middel van interviews verzameld zijn. Vervolgens wordt er een antwoord gegeven op wat leerlingen zelf nodig vinden om de motivatie te verhogen en wat docenten daarin belangrijk vinden. Uit de theoretische verkenning bleek dat de drie basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en structuur) en het begrip exploreren een belangrijke rol spelen bij het creëren en verhogen van motivatie onder leerlingen. Docenten kunnen daaraan werken, door leerlingen structuur te bieden, autonomie-ondersteuning te geven en door betrokkenheid te tonen. Exploreren kan bewerkt worden door leerlingen uit te dagen om te reflecteren op de keuzes die zij maken. Uit het onderzoek blijkt dat het geven van autonomie lastig is en leerlingen weinig autonomie ervaren. Docenten ervaren daar te weinig ruimte in vanuit het lesprogramma dat ‘afgewerkt’ moet worden. Het uitdagen van leerlingen om hen kritisch te leren kijken naar hun eigen keuzes en levensbeschouwing, zou door leerlingen gewaardeerd worden, maar het bleek dat docenten het belang hiervan niet onderkennen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
PartnerHoornbeeck College Amersfoort
Datum2022-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk