De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg om/voor ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorg om/voor ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Vanuit ‘Huisartsen de Burgt’ wordt aangegeven dat men meer aandacht wil besteden aan ouderen, dit door middel van een ouderenzorgspreekuur. Hiervoor wil men laten onderzoeken waar de behoeftes en probleemgebieden van de ouderen liggen.
Vraagstelling: Hoe kan een ouderenzorgspreekuur optimaal worden vormgegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeftes en probleemgebieden van de ouderen van ‘Huisartsen de Burgt’?
Doelstelling: Door middel van literatuuronderzoek, kwantitatief en kwalitatief onderzoek, ontvangt ‘Huisartsen de Burgt’ een implementatieplan voor het opzetten van een ouderenzorgspreekuur.
Methode: Om antwoord te krijgen op de vraagstelling is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Om de problemengebieden van 75+ ouderen in kaart te brengen is er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek, dit door middel van het versturen van 227 TraZAG lijsten. De respons bedroeg 201 TraZAG lijsten. Om de behoeftes van 75+ ouderen in kaart te brengen zijn er binnen deze doelgroep tien semi- gestructureerde interviews gehouden.
Resultaten: Uit de resultaten van het TraZAG screeningsonderzoek blijkt dat de probleemgebieden ‘polyfarmacie’ en ‘mobiliteit’ en ‘geheugen’ het hoogst scoren. 46,8% van de ouderen scoort op het probleemgebied polyfarmacie, 46,2% scoort op het probleemgebied mobiliteit en 38,6% scoort op het probleemgebied geheugen.
Uit de resultaten van de interviews blijkt dat de ouderen behoefte hebben aan een kundige zorgverlener die kennis heeft, hen serieus neemt, begrip toont, hartelijk is, aandacht voor hen heeft, raad geeft en waarbij er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de oudere.
Conclusie en aanbevelingen: In het ouderenzorgspreekuur moet in eerste instantie aandacht besteed worden aan de probleemgebieden ‘polyfarmacie’ en ‘mobiliteit’. Binnen het ouderenzorgspreekuur moet een zorgverlener werkzaam zijn die beschikt over empathie en sympathie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk