De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Engelse woordkennis van Nederlandse kinderen : Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het niveau van Engelse woordkennis van kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Engelse woordkennis van Nederlandse kinderen : Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het niveau van Engelse woordkennis van kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er zijn vele factoren, in relaties met elkaar, van invloed op de tweede taalverwerving. Zo bepaalt de leeftijd waarop wordt gestart met het leren van de tweede taal mogelijk het uiteindelijke taalniveau. Het bestaan van een cruciale periode waarbinnen de hersenen gevoeliger zijn voor taal zou hier volgens sommige taalwetenschappers de oorzaak van zijn. Over de vraag of dit enkel geldt voor bepaalde manieren van taalleren en bepaalde aspecten van taal bestaat veel onduidelijkheid.
Belangrijke verschillen tussen vroege en late tweede taalleerders, die het moeilijk maken om beide groepen met elkaar te vergelijken hebben bijvoorbeeld te maken met een verschil in (leer)tijd, leermethoden, leeromstandigheden en cognitieve vaardigheden.
Daarnaast bestaan er tussen tweede taalleerders een groot aantal individuele verschillen die het succes in tweede taalverwerving voorspellen, zoals intelligentie, leerstijl, persoonlijkheid, motivatie en taalaanbod. Dit laatste aspect kan worden onderverdeeld in binnenschools en buitenschools taalaanbod. Veel Nederlandse kinderen hebben tegenwoordig meer taalcontact met het Engels buiten dan binnen de basisschool. Een belangrijke oorzaak hiervan is de toename in het gebruik van televisie, internet en games.
In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van leeftijd, taalaanbod (binnen en buiten school) en geslacht op de ontwikkeling van Engelse woordkennis. In de resultaten werd een verband aangetoond tussen de mate van taalcontact buiten school door mediagebruik en het niveau van Engelse woordkennis bij kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Het aantal uren Engelse taalinstructie, gekeken naar de leeftijd bij aanvang, bleek van minder grote invloed. Daarnaast is er geen verband aangetoond tussen het tempo van woordenschatontwikkeling en leeftijd. Tot slot bleken jongens in het bezit te zijn van een grotere Engelse woordkennis wat mogelijk komt doordat zij meer dan de meisjes gebruik maken van Engelse media.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Datum2010-07-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk