De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiden in klinisch redeneren volgens ‘Proactive Nursing’ : Een onderbouwde weergave van wat nodig is om werkbegeleiders competent te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begeleiden in klinisch redeneren volgens ‘Proactive Nursing’ : Een onderbouwde weergave van wat nodig is om werkbegeleiders competent te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht wat werkbegeleiders nodig hebben om competent te worden in het begeleiden van leerlingen in klinisch redeneren volgens de methode ‘Proactive Nursing’, zodat leerlingen optimale kwaliteit van zorg kunnen leveren. Dit naar aanleiding van signalen van leerlingen dat werkbegeleiders kennis missen van deze methode. Om in kaart te brengen wat werkbegeleiders nodig hebben, is literatuur- en praktijkonderzoek verricht. Op vier pilotafdelingen zijn werkbegeleiders met semi- gestructureerde interviews, leerlingen met enquêtes en afdelingshoofden en zorgcoördinatoren met vrije-attitude-interviews benaderd. De gegevens zijn op twee manieren geanalyseerd. In de ene analyse zijn aan relevante citaten kernwoorden gekoppeld. Deze zijn gelabeld en onderverdeeld in kernthema’s. In de andere analyse vormen begrippen uit de literatuurstudie de labels. Onder deze begrippen zijn relevante citaten van werkbegeleiders geformuleerd. Op basis van deze analyses is bevestigd dat werkbegeleiders niet competent zijn in begeleiden van leerlingen in klinisch redeneren volgens de methode ‘Proactive Nursing’. Op basis van literatuur is geconcludeerd dat werkbegeleiders zelf volgens de methode klinisch moeten kunnen redeneren om leerlingen hierin te begeleiden. Werkbegeleiders hebben daarom kennis nodig van de methode, moeten zich bewust worden van hun houding en hebben handvatten nodig om leerlingen te begeleiden in klinisch redeneren volgens de methode ‘Proactive Nursing’. Deze punten zijn verwerkt in aanbevelingen voor een onderwijsmodule. De projectgroep is van mening dat zodra deze aanbeveling in praktijk wordt gebracht, een verbetering op gaat treden in de begeleiding van leerlingen in klinisch redeneren volgens de methode ‘Proactive Nursing’ en leerlingen daardoor optimale kwaliteit van zorg kunnen leveren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2011-07-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk