De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spirituele dimensie - Onderzoek naar de spirituele zorgverlening binnen Hospice Bennekom en externe hospices

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spirituele dimensie - Onderzoek naar de spirituele zorgverlening binnen Hospice Bennekom en externe hospices

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om het gestelde doel ‘Aan het eind van de meesterproef is er een advies geschreven voor het integreren van de spirituele dimensie in de palliatieve zorg binnen Hospice Bennekom’ , te bereiken zijn de volgende onderzoeksvraag en deelvragen opgesteld:
Wat is er voor nodig om de spirituele dimensie optimaal te integreren in de palliatieve zorg binnen Hospice Bennekom?
• Hoe hebben externe hospices invulling gegeven aan het implementeren van de spirituele dimensie binnen de palliatieve zorg en wat bevelen zij aan dat toepasbaar is binnen Hospice Bennekom?
• Hoe komen medewerkers van Hospice Bennekom de spirituele dimensie tegen bij de gast in de zorgverlening en hoe gaan zij daarmee om?
• Door middel van welke acties kan de spirituele zorgverlening door medewerkers van Hospice Bennekom worden geoptimaliseerd?
In de literatuur wordt benadrukt dat spirituele zorgverlening in de palliatieve fase een belangrijke rol hoort te spelen. Dit omdat gasten die in een palliatieve fase verkeren, spirituele verlangens hebben en professionals geacht worden deze te kunnen signaleren, hanteren en doorverwijzen.
Voor het onderzoek heeft er een telefonische enquête plaatsgevonden om externe hospices te selecteren om daar een interview af te nemen. Verder zijn er semi-gestructureerde interviews gehouden onder de professionals binnen Hospice Bennekom en heeft er onder de vrijwilligers een online-enquête plaatsgevonden. Dit om goed zicht te krijgen op de spirituele zorgverlening.
De verpleegkundigen blijken een cruciale rol te spelen in het spirituele zorg. Initiatief nemen, aanbieden of overdragen van spirituele zorg, vinden professionals belangrijk,maar het is niet altijd duidelijk waar hierin de grenzen liggen.
Bij professionals heerst niet altijd duidelijkheid over het begrip
In externe hospices heeft spirituele zorg onder andere invulling gekregen met behulp van een spiritueel team en een projectplan. Verpleegkundigen en vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn de geestelijk verzorger, arts, huishoudelijke hulp en naastenverzorger betrokken bij het spirituele proces. Dit komt tot uiting in de dagelijkse praktijk, namelijk in anamnese, actieplan, houding van verpleegkundigen en scholing.
Na aanleiding van de resultaten komt het advies
voor het opzetten van een werkgroep ‘spirituele zorg’ naar voren.
Er is weinig behoefte aan scholing, terwijl er door andere disciplines en externe hospices wordt aangegeven dat dit wel noodzakelijk is. Het is de vraag of dit te maken heeft met weerstand, tekort aan inzicht in de noodzaak of behoefte van de gast. Er blijkt ambivalentie te zijn onder verpleegkundigen. Ook zal er worden ingegaan op de vraag of er daarnaast onderscheid gemaakt moet worden tussen de taken van verpleegkundigen en vrijwilligers. En of het verstandig is om de geestelijk verzorger altijd bij het MDO deel te laten nemen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2009-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk