De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transparantie in het ziekenhuis

Een kwantitatief onderzoek naar de mate waarin verpleegkundigen rapporteren over interventies en evaluatie van zorg met betrekking tot vier kwaliteitsindicatoren in een ziekenhuis in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transparantie in het ziekenhuis

Een kwantitatief onderzoek naar de mate waarin verpleegkundigen rapporteren over interventies en evaluatie van zorg met betrekking tot vier kwaliteitsindicatoren in een ziekenhuis in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is dat bekend is in welke mate de meting op de kwaliteitsindicatoren (decubitus, ondervoeding, kwetsbare ouderen en pijn) wordt opgevolgd door interventies en evaluatie van de zorg en hoe dat is terug te vinden in de verpleegkundige dossiervoering. Naar aanleiding van de resultaten is een advies gegeven gericht op verbetering van het inzetten van interventies en het evalueren van de kwaliteitsindicatoren in de beroepspraktijk. Om tot dit doel te komen is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Een literatuurstudie is uitgevoerd om kennis te verbreden over meetinstrumenten en interventies horende bij de kwaliteitsindicatoren. Om een objectieve inventarisatie van de huidige situatie in de organisatie te verkrijgen heeft een nulmeting plaatsgevonden. Het dossieronderzoek omvatte de volgende aandachtspunten: de gemeten score, de mate van ingezette interventies en de evaluatie van zorg. Uit de resultaten blijkt dat meetinstrumenten niet altijd worden ingevuld, het toepassen van interventies niet altijd wordt gerapporteerd en evaluatie van zorg niet altijd is te volgen. De resultaten hebben geleid tot aanbevelingen die de kennis van de verpleegkundigen vergroten en aandacht geven aan de verpleegkundige verslaglegging.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk