De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Missionaire kansen of kansloze missie? : Een onderzoek naar gemeentestichting in de Eemsmond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Missionaire kansen of kansloze missie? : Een onderzoek naar gemeentestichting in de Eemsmond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de werkgroep gemeentestichting van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland onderzocht Fokko Stalman de mogelijkheden voor gemeentestichting in Noordoost Groningen. In het onderzoek wordt allereerst gekeken naar de Bijbelse basis voor gemeentestichting en naar de motieven van de Unie van Baptistengemeenten. Vervolgens wordt ingegaan op welke wijze je een gemeente zou kunnen stichten in landelijk gebied en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Ook de gevolgen van de voorspelde bevolkingskrimp komen daarin aan de orde. Er is een uitgebreide studie gedaan naar een mogelijke vestigingsplaats, de bevolkingssamenstelling en de cultuur in die plaats.
Uit het onderzoek komt een verrassend advies. Volgens Stalman is het onverstandig om nu al over te gaan tot gemeentevorming in Noordoost Groningen. Belangrijkste argument daarvoor is in de ogen van Stalman het gesloten karakter van de inwoners waardoor het moeilijk is om voet aan de grond te krijgen. Ook de positie van de aanwezige traditionele kerken speelt een belangrijke rol. Er bestaat een zekere mate van angst naar meer evangelische vormen van gemeente zijn die de start van een nieuw gemeente kunnen hinderen.
Toch betekent dit volgens Stalman niet dat missionaire initiatieven in Noordoost Groningen een kansloze missie zijn. Hij pleit in zijn onderzoek voor het vormen van regiokringen bestaande uit leden van de omliggende Baptistengemeenten die samen met aanwezige kerken en groepen kunnen zoeken naar manieren van missionair aanwezig zijn in de regio.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
AfdelingAcademie Theologie
Datum2011-09-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk