De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pijnvrij in de Vallei, onderzoek naar de implementatie van de Landelijke Pijnanamnese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pijnvrij in de Vallei, onderzoek naar de implementatie van de Landelijke Pijnanamnese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Landelijke Werkgroep Pijnanamnese heeft in 2006 de Landelijke Pijnanamnese (pijnanamnese) ontwikkeld. De pijnanamnese draagt bij aan de systematische beoordeling van pijn; hier kan vervolgens de behandeling op afgestemd worden.
Uit onderzoek is gebleken dat als pijn adequater behandeld wordt en patiënten sneller pijnvrij zijn, de kans op complicaties naar aanleiding van pijn aanzienlijk kleiner is. De pijnanamnese wordt echter nauwelijks gebruikt in Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). Dit is reden geweest om de volgende vraag te formuleren:
Wat is nodig om de Landelijke Pijnanamnese te implementeren en te borgen op de niet-snijdende afdelingen van ZGV?
Om deze vraag te beantwoorden is een pilot uitgevoerd op drie niet-snijdende afdelingen van ZGV. Allereerst is, middels een enquête, een nulmeting uitgevoerd onder verpleegkundigen. Dit om in kaart te brengen in welke mate zij kennis hebben van pijn en pijnmeting en in hoeverre zij hier gebruik van maken. Vervolgens is de pijnanamnese met bijbehorende cijfermatige pijnmeting geïmplementeerd op de pilotafdelingen. Afsluitend heeft een effectmeting plaatsgevonden.
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat, in de relatief korte periode die beschikbaar was voor de pilot, een flinke slag gemaakt is. Er is een duidelijke groei te zien in de kennis van de verpleegkundigen over pijn en pijnbehandeling en in het gebruik van de pijnanamnese. Ook zijn verpleegkundigen zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de behandeling van pijn. Naar aanleiding van deze conclusies zijn aanbevelingen gedaan voor implementatie van de pijnanamnese op overige niet-snijdende afdelingen van ZGV.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2009-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk