De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verhaal van je Selfie

Een meer-stemmige uitdaging voor de VO-leerling tot schrijven van zijn Zelfverhaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het verhaal van je Selfie

Een meer-stemmige uitdaging voor de VO-leerling tot schrijven van zijn Zelfverhaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het verhaal van je Selfie is een meer-stemmige uitdaging voor de VO-leerling
tot het schrijven van zijn Zelfverhaal. Het zelfverhaal is betekenisvol voor de
leerling omdat hij daarin zichzelf (zijn Zelf) laat zien in belangrijke
gebeurtenissen en overtuigingen en zijn Zelf ontdekt, beschrijft en ontwikkelt.
De mens heeft een meerstemmig-zelf en ontwikkelt narratief en dialogisch
zijn identiteit, in een proces van voortdurende (re)constructie. De Dialogical
Self Theory (o.a. psycholoog H.J.M. Hermans) biedt structuur c.q. thema’s
voor de opbouw en inhoud van Het verhaal van je Selfie, hierbij terzijde
gestaan door de visies op de levensloop van de psychologen Bühler,
Havighurst en Erikson. De DST vormt zo het theoretische kader van dit
onderzoek en krijgt een toepassing in een nieuwe context; het voortgezet
onderwijs.
Het onderzoek laat zien dat de leerlingen het schrijven van hun zelfverhaal als
positief, waardevol, leerzaam en leuk ervaren omdat zij hierdoor zichzelf
beter leren kennen. Maar ook als moeilijk vanwege de emotionele aard van
de beschreven gebeurtenissen en het nadenken-op-zich als proces.
Aangetoond wordt dat de DST een verantwoord en adequaat kader is,
waarbinnen het zelfverhaal geschreven en gelezen kan worden. Lezers krijgen
vanuit de DST thema’s aangereikt die het Zelf en zijn verhaal beschrijfbaar en
bespreekbaar maken. Schrijvers worden niet alleen gestimuleerd in het
beschrijven van hun Self, maar zien het ook als een verrijking om dat op een
Dialogical-wijze te doen. Of zoals een schrijver aangaf: ‘Ik heb dit echt met
plezier gedaan omdat ik het heel leuk vond om zo te denken’.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
PartnersAltena College, Sleeuwijk
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk