De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verpleegkundige deelname aan een ethische commissie binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verpleegkundige deelname aan een ethische commissie binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eén van de competenties van de HBO-verpleegkundige is het herkennen van ethische aspecten in de beroepsuitoefening. Met name het verantwoorden van de eigen ethische positie ten opzichte van anderen én het zorgdragen voor ethisch verantwoord handelen zijn hierbij van groot belang, dit kan vertaald worden in het deelnemen aan een ethische commissie (Pool, 2008) in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Hierbij is niet beschreven wat de competenties zijn die verpleegkundigen nodig hebben om op professionele wijze deel te nemen aan een ethische commissie.
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de ontwikkeling van een competentieprofiel voor verpleegkundige deelname aan een ethische commissie in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De resultaten zijn vergeleken met de uitkomsten van eerdere soortgelijke onderzoeken in de zorgsectoren: algemeen ziekenhuis (2005), thuiszorg (2007) en psychiatrie (2008).
Onderzocht is welke competenties verpleegkundigen in de verstandelijk gehandicaptenzorg zeggen nodig te hebben om op professionele wijze deel te nemen aan een ethische commissie.
Geconstateerd is dat de volgende kerncompetenties van essentieel belang zijn voor verpleegkundige deelname aan een ethische commissie: De verpleegkundige heeft kennis van ethiek, gespreksmodellen en ethische onderwerpen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Is zich bewust van eigen en andermans levensbeschouwing, normen en waarden en toont hiervoor respect. Ook heeft zij affiniteit met ethiek. Daarnaast is zij instaat om ethische aspecten in de beroepsuitoefening te herkennen, samen te werken en instaat om naar anderen te luisteren. Als laatste bezit zij tevens schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2009-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk