De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Drama? Dat wij niet kennen in Marokko, juf!

Afstudeeronderzoek naar de invloed van dramalessen op de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van allochtone leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Drama? Dat wij niet kennen in Marokko, juf!

Afstudeeronderzoek naar de invloed van dramalessen op de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van allochtone leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek spelen dramalessen en de taalontwikkeling van leerlingen een grote rol. Ook word er gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De bedoeling is om de leerlingen op een leuke, uitdagende manier bezig te laten zijn met hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. De volgende vraag staat centraal: Op welke wijze kan drama de taalvaardigheid van allochtone leerlingen bevorderen en welke invloed heeft dit op de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Ik ben begonnen met een literatuurstudie. Uit de literatuur bleek dat het vak drama veel talige aspecten bevat. Je kunt deze aspecten duidelijker maken door ze een hoofdrol te geven in de lessen. Door taal te vermengen met het vak drama, zijn de leerlingen op een uitdagende manier bezig met hun taalontwikkeling. Tevens ben je in elke les bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat in elke dramales wel een aspect van communicatie of samenwerking naar voren komt. Vanuit deze literatuurstudie ga ik over naar het praktijkonderzoek. Ik gebruik hiervoor een onderzoeks- en een controlegroep. In beide groepen vindt een nulmeting plaats aan de hand van een Cito-toets Woordenschat. In de onderzoeksgroep vindt tevens een ongestructureerde observatie van het sociaal-emotionele gedrag in de groep plaats. Als interventie vinden er in de onderzoeksgroep acht dramalessen plaats. In deze dramalessen hebben de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen een belangrijke plaats. Als nameting wordt in de onderzoeks- en controlegroep 4 de volgende Cito-toets woordenschat afgenomen. In de onderzoeks- en controlegroep 3 vinden er als nameting gesprekken met de leerlingen plaats. Ook vindt er in de onderzoeksgroep als nameting een ongestructureerde observatie van het sociaal-emotionele gedrag in de groep plaats.

Uit dit praktijkonderzoek zijn resultaten voortgekomen. Zo is door de nameting gebleken dat de leerlingen in de onderzoeksgroep, die als interventie de acht dramalessen hadden gevolgd, een stijging hebben geboekt in hun taalontwikkeling. Ook in de controlegroep heeft een stijging plaatsgevonden, maar dit was een veel kleinere stijging. Hierdoor kan de conclusie worden getrokken dat de dramalessen wel degelijk invloed hebben gehad op de taalontwikkeling van de leerlingen. Tevens is uit de observaties gebleken dat de leerlingen respectvoller met elkaar omgaan. Ook kunnen zij beter samenwerken en samen conflicten oplossen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Educatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk