De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Timotheüs Generatie, verlangend naar verantwoordelijkheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Timotheüs Generatie, verlangend naar verantwoordelijkheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor ons onderzoek hebben we onderzocht waarom jongvolwassenen een evangelische gemeente hebben verlaten. Voor dit onderzoek hebben we allereerst een algemeen literatuuronderzoek gedaan naar mogelijke redenen tot kerkverlating. Dat zijn: leiderschapsstructuren, participatie, de theologie, de doordenking van het geloof, echtheid, een kloof tussen de kerk en hun leefwereld, praktische redenen, identiteitsproblemen en geloofsopvoeding.
Als tweede hebben wij op basis van het literatuuronderzoek een kwalitatief praktijkonderzoek gedaan. Uit dit praktijkonderzoek kwamen een aantal redenen in volgorde van belangrijkheid: de zondagse dienst, vaste structuren en gewoonten, omgevingsfactoren, verschil in theologie, persoonlijke ontwikkelingen en een gat na het verlaten van de jeugdgroep.
Op basis van gesprekken met jongvolwassenen, tieners en specialisten hebben wij een advies op vier verschillende punten beschreven. Als eerste adviseren wij de gemeente om de structuren ruimer te maken door transparantie en openheid tot participatie. Bij participatie is coaching en participatie op voorwaarden van jongvolwassenen belangrijk. Als tweede adviseren wij om de diensten te veranderen, waarin de vorm en de beleving belangrijk zijn en het verbeteren van de preek zal bijdragen in het aantrekkelijker worden voor jongvolwassenen. Als derde adviseren wij de gemeente om onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten. De gemeente kan dit doen door het organiseren van ontspannen activiteiten of het vormgeven van groepen. Ten vierde adviseren we de twee overige punten, namelijk om de overgang van de jeugdgroep naar het gemeenteleven te verbeteren door de invulling van de jeugdavonden en de leeftijdsgrens te veranderen en het vernieuwen van de zalen met behulp van de jongvolwassenen en de tieners.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerEen Volle Evangelie Gemeente
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk