De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geprikkeld!

Een onderzoek naar de invloed van omgevingsprikkels in het klaslokaal op de motivatie van leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geprikkeld!

Een onderzoek naar de invloed van omgevingsprikkels in het klaslokaal op de motivatie van leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek gaat het om de invloed van prikkels in het klaslokaal op de motivatie van leerlingen. De onderzoeksvraag: Welke condities in de directe school-/leeromgeving spelen een rol in de motivatie bij kinderen uit groep 5?
Hiervoor heb ik in dit experiment een literatuurstudie gedaan en in het praktijkonderdeel veranderingen aangebracht in groep 5. Met behulp van de Leuvense Betrokkenheidsschaal heb ik een nul- en eindmeting uitgevoerd in de experimentele en controlegroep. Aan zeven leerlingen is gevraagd wat zij nodig denken te hebben om goed te kunnen werken en de leerkracht heeft op het eind nog een reflectie gegeven.

Theorie: er is gebleken wat leermotivatie is en waar de grondslag hiervan kan liggen. Vervolgens bleek dat intrinsieke motivatie uiteindelijk het beste soort motivatie is, maar zijn er drie basisbehoeften die een basis vormen voor intrinsieke motivatie en welbevinden, namelijk relatie, autonomie en competentie. Extrinsieke motivatie is op zijn tijd goed. Ook genoemd zijn persoonsgebonden factoren die invloed hebben op de motivatie en de voortgang hiervan, zoals self-effiacy, doeloriëntatie en de locus of control.
Vanuit andere theorieën en onderzoeken blijken er zeker omgevingsfactoren te noemen die invloed uitoefenen op de motivatie van leerlingen, zoals de klasopstelling of de kleur aan de muur.

Praktijk: De experimentele groep heeft een grotere groei doorgemaakt dan de controlegroep, maar na de P-waarde berekend te hebben, is gebleken dat deze groei niet substantieel te noemen is. Zodoende kunnen er vanuit het praktijkonderzoek geen aanbevelingen gegeven worden, maar wel op basis van het theorieonderzoek.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Educatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk