De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CommunICatie

Een kwalitatief onderzoek naar de behoeften van logopedisten, werkzaam op de intensive care, met betrekking tot communicatieondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CommunICatie

Een kwalitatief onderzoek naar de behoeften van logopedisten, werkzaam op de intensive care, met betrekking tot communicatieondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Communicatie op de intensive care is een onderwerp waar de laatste jaren meer onderzoek naar is gedaan. Echter is geen onderzoek gedaan naar therapeuten die gespecialiseerd zijn op het gebied van communicatie, namelijk logopedisten. De onderzoeksvraag betreft: Wat zijn de behoeften ten aanzien van communicatieondersteuning bij logopedisten werkzaam op de intensive care?
Methode
Tijdens dit kwalitatief behoefteonderzoek is er doormiddel van tien semigestructureerde interviews, met logopedisten werkzaam op de intensive care in verschillende ziekenhuizen, resultaten verzameld. Voor deelname aan dit onderzoek waren de participanten minstens één jaar werkzaam op de IC en minstens twee jaar in het bezit zijn van zijn of haar diploma als logopedist. Na het letterlijk transcriberen van de tien interviews zijn er uit het handmatig open coderen, axiaal coderen en selectief coderen, negen thema’s voortgevloeid.
Resultaten
Logopedisten binnen dit onderzoek geven aan dat zij voornamelijk ingezet worden bij slikproblematiek op de intensive care. Ook geven de participanten aan niet altijd in consult gevraagd te worden bij communicatieproblematiek op de intensive care. De behoefte voor het stimuleren van de inzet van logopedie op het gebied van communicatie komt hier dan ook uit voort. Ook wordt er door meerdere participanten gesproken over de inzet of aanschaf van een tablet ter ondersteuning van de communicatie. Aan de behoeften zijn ook belemmeringen verbonden, zoals bezuinigingen en het geld wat een afdeling jaarlijks te besteden heeft.
Conclusie
Er is niet één communicatieondersteunend hulpmiddel of communicatiestrategie die een oplossing kan bieden voor de problemen die binnen het werkveld ervaren worden. De resultaten van deze studie laten dan ook een diversiteit aan behoeftes zien, de meest voorkomende behoeftes zijn het stimuleren van de inzet van logopedie op de intensive care en de aanschaf of inzet van een tablet voor het ondersteunen van de communicatie op de intensive care.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLogopedie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2014
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk