De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van implementeren kun je leren

Een evaluatieonderzoek naar de implementatie van variëren en differentiëren in de les binnen het Emmauscollege

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van implementeren kun je leren

Een evaluatieonderzoek naar de implementatie van variëren en differentiëren in de les binnen het Emmauscollege

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd op het Emmauscollege te Rotterdam en heeft als doel het evalueren van de implementatie van het speerpunt variëren en differentiëren, teneinde een vervolgtraject op te stellen voor de schoolleiding en aanbevelingen te doen ten behoeve van toekomstige implementatie van speerpunten. In het schooljaar 2015-2016 stond het eerdergenoemde speerpunt centraal. De implementatie hiervan was uitgedacht door een Onderwijs Ontwikkel Groep (OOG). De implementatie verliep niet zoals verwacht; er was weerstand vanuit de docenten en na enkele informatie- en werksessies met een onderwijs adviesbureau (CPS) heeft de schoolleiding het voorgestelde traject aangepast. Het doel van de schoolleiding was dat docenten zich ontwikkelen in hun didactische rol, waar differentiëren toe behoort, om het leren van de leerling te optimaliseren. De vraag is dan ook: In hoeverre is het doel van de implementatie van het speerpunt variëren en differentiëren volgens de schoolleiding, de docenten en de leerlingenraad behaald, in hoeverre sloot de implementatiestrategie daarbij aan en welke vervolgstappen zijn nog nodig? Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen richten de deelvragen zich op de schoolleiding, de docenten, maar ook op de leerlingen. De conrector die verantwoordelijk is voor de implementatie is geïnterviewd en er zijn enquêtes afgenomen onder docenten en leden van de leerlingenraad. Aangezien de schoolleiding aangeeft dat het een traject van 1 tot 3 jaar duurt, kan op basis van de input van de schoolleiding, de docenten zelf en de leerlingen geconcludeerd worden dat docenten in beweging zijn gekomen. Ondanks de volgens de schoolleiding en de docenten slechte start, is er in de lessen van de docenten toch “wat” bewerkstelligt. Het traject an sich heeft deze docenten weinig opgeleverd. Waardevol voor hen blijken het vergroten van het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het eigen onderwijs van de docent, het formuleren van eigen doelen, ruimte c.q. tijd voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen, ruimte c.q. tijd om lessen te ontwikkelen en ermee te experimenteren en collegiale visitatie

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk