De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begrijpen = Begeleiden

invloed van herstel-, sturingsstrategieën op het oplossingsproces tijdens contextopgaven.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begrijpen = Begeleiden

invloed van herstel-, sturingsstrategieën op het oplossingsproces tijdens contextopgaven.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd in het kader van de opleiding Master SEN. Ook binnen mijn praktijk wordt aangegeven door collega's dat contextopgaven bij rekenen meer begrijpend lezen toetsen dan het rekenniveau van de leerlingen. Ik heb ervoor gekozen om mijn onderzoek te richten op de integratie van begrijpend leesstrategieën binnen het contextrekenen. Ten eerste vind ik het van belang om te begrijpen wat er in de hoofden van de leerlingen in groep 6 speelt tijdens het werken met contextopgaven. In mijn professionele rol wil ik graag anderen meenemen in nieuwe kennisontwikkeling, zodat we dit allemaal begrijpen, wat als basis dient om binnen de hele organisatie kwalitatief beter rekenonderwijs te verkrijgen. Mijn rol als change agent binnen mijn organisatie speelt hierin een rol, waarbij ik het als mijn taak zie om collega's mee te willen krijgen in een nieuwe ontwikkeling of verandering. Ik vind het belangrijk om te delen met anderen, om de professionaliteit van het team te vergroten. Hopelijk draagt dit onderzoek bij aan het verkrijgen van meer inzicht in wat er in de hoofden van de leerlingen uit groep 6 van mijn organisatie speelt bij het maken van contextopgaven. Hiervoor wil ik gebruik maken van de onderzoeksmethoden: gestructureerde observaties, diepte-interviews en een groepsgesprek. Vanuit deze resultaten kan er beter aangesloten worden bij het denkproces van de leerlingen om dit beter en meer gestructureerd te laten verlopen. Er zal een systematische aanpak, een werkconcept, volgen waarmee de leerlingen hun aanpak met betrekking tot contextopgaven in relatie met sturings-, en herstelstrategieën kunnen verbeteren en hun competentiegevoel vergroot wordt.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk