De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onder de LOEP

een studie naar een vraaggestuurd interventieprogramma voor jongeren in echtscheidingssituaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onder de LOEP

een studie naar een vraaggestuurd interventieprogramma voor jongeren in echtscheidingssituaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het aantal echtscheidingen in Nederland is al jaren stabiel. Eén op de drie huwelijken strandt in een echtscheiding (Van Agtmaal-Wobma & De Graaf, 2009). Het aantal betrokken kinderen, en daarmee leerlingen, neemt echter toe. Dit onderzoek kent als doel te kijken waar deze leerlingen behoefte aan hebben als het gaat om een verbeterd emotioneel welbevinden en hoe dit vertaald kan worden naar een vraaggestuurd interventieprogramma. De resultaten wijzen uit dat de betrokken leerlingen behoefte hebben aan een beter contact tussen en met ouders. Daarnaast ondervindt een deel van deze leerlingen moeilijkheden op het gebied van concentratie. De concentratieproblemen doen zich zowel in de klas als thuis voor. Naast de wens van deze leerlingen om te leren zich beter te kunnen concentreren, zou een deel van de leerlingen zich willen leren beheersen. Het andere deel van de groep geeft aan juist te willen leren hoe ze hun emoties moeten uiten. Naast deze behoeften van leerlingen hebben mentoren aangegeven behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden om met deze problematieken om te kunnen gaan. Gesteld kan worden dat ‘onder de LOEP’ een passend interventieprogramma voor de betrokken school is, waardoor de school een stap dichter bij het passend onderwijs is gekomen. Deze vorm van gepaste begeleiding heeft ertoe geleid dat de kinderen minder problemen ondervinden aan internaliserend en externaliserend gedrag en dit heeft geresulteerd in een verhoogd welbevinden en verbeterde prestaties bij de deelnemende kinderen. Hoewel uit de behoeftebepaling blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de wensen van deelnemers aan KIES en de betrokken kinderen in dit onderzoek, maakt LOEP de stap om deel te nemen kleiner door kinderen te benaderen en is de screening een mogelijkheid om te weten te komen waar de precieze behoeften liggen, waardoor een programma op maat gerealiseerd kan worden. Om te kunnen voldoen aan de wensen van de kinderen en docenten is het van belang dat de school een expliciete visie ten aanzien van geboden hulp in echtscheidingssituaties formuleert. De schoolvisie is van bindend belang voor de invulling van interventie. Daarnaast is het belangrijk dat er op papier wordt gezet waar kinderen, ouders en betrokken docenten binnen de school terecht kunnen met deze problematieken en docenten de mogelijkheid wordt gegeven zich te verdiepen in de problematiek die komt kijken bij echtscheidingen

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
Datum2016-06-15
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk