De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wij doen het zelf

Een praktijkgericht onderzoek naar de toepassing van de methode Sport Kanjer gym op de kernaspecten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wij doen het zelf

Een praktijkgericht onderzoek naar de toepassing van de methode Sport Kanjer gym op de kernaspecten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de kernaspecten zelfstandig werken, samenwerken en communicatie binnen de lessen bewegingsonderwijs van de brugklas op een cluster 2 voortgezet middelbaar onderwijs (VMBO) school. De school verzorgt onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). En leerlingen met autisme waarbij de communicatie het hoofdprobleem vormt. Naar aanleiding van het ontwikkelen van een vakwerkplan voor en door de sectie bewegingsonderwijs is geconstateerd dat in de huidige lessen bewegingsonderwijs de aspecten zelfstandig werken, samenwerken en communicatie onvoldoende worden belicht. Door bekendheid van de onderzoeker met de methode Sport Kanjers in de Gymles (SportKanjerGym) (Westeinde, 2011) is ervoor gekozen deze methode in te zetten en te kijken of deze een positieve bijdrage levert aan de kernaspecten. De onderstaande onderzoeksvraag staat centraal; “Is er door het toepassen van de methode Sportkanjers in de Gym (Westeinde, 2011) gedurende 10 lessen bewegingsonderwijs, een positieve ontwikkeling in zelfstandig werken, samenwerken en communicatie zichtbaar bij brugklasleerlingen uit cluster twee onderwijs”? Door het bestuderen van literatuur en het in de praktijk uitvoeren van de methode SportKanjerGym is antwoord verkregen op de onderzoeksvraag. In de theoretische verkenning worden de kernaspecten zelfstandig werken, samenwerken en communicatie uitgelegd. Daarbij wordt er een relatie gelegd tussen de theorie en de onderzoeksvraag. De werkvorm SportKanjerGym wordt besproken en gekoppeld aan de kernaspecten. Het onderzoek heeft de uitvoeringswijze van een programma-evaluatie. Aan het onderzoek nemen twee bewegingsonderwijs groepen deel. De gymgroepen zijn samengesteld uit de leerlingen van zes brugklassen. Om te peilen hoe de leerlingen zichzelf scoren op de kernaspecten hebben zij een nulmeting en een eindmeting in de vorm van een stellingenlijst ingevuld. De onderzoeker heeft wekelijks een gestructureerde observatie uitgevoerd en hiermee de ontwikkelingen in kaart gebracht. Gedurende het onderzoek hebben beide groepen hetzelfde programma gedraaid en zijn zij op dezelfde wijze begeleid. Uit de bevindingen van de onderzoeker is af te lezen dat er in beide groepen een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Echter is er in de eindmeting van de leerlingen onderzoeksgroep 2 een discrepantie tussen die uitkomsten van de onderzoeker en die van de leerlingen. Belangrijke noot hierbij is dat de leerlingen hebben aangegeven zich bij de nulmeting misschien niet helemaal goed te hebben gescoord en nu lager scoren terwijl ze ondanks de lagere score op het eind in vergelijking met de nulmeting toch een groei ervaren. Zowel dat vakdocent als de leerlingen spreken over een geslaagd onderzoek. Echter is de onderzoeker van mening dat er naar de rol en de taak van docent dient te worden gekeken alvorens de methode SportKanjerGym in de lessen bewegingsonderwijs te implementeren

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Lerarenopleiding Tilburg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk