De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen de grootte van de woordenschat en de spraakverstaanbaarheid bij kinderen met Downsyndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De relatie tussen de grootte van de woordenschat en de spraakverstaanbaarheid bij kinderen met Downsyndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Het Downsyndroom (DS) is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van een verstandelijke beperking die ongeveer bij 1 op de 700 levendgeborenen voorkomt. Een verminderde spraakverstaanbaarheid is een veelvoorkomend probleem bij kinderen met DS. Daarnaast hebben deze kinderen een kleinere woordenschat dan normaal ontwikkelende kinderen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de spraakverstaanbaarheid bij kinderen met DS. Het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen de grootte van de woordenschat en de spraakverstaanbaarheid bij kinderen met DS in kaart te brengen. In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre is er een relatie tussen de grootte van de woordenschat en de spraakverstaanbaarheid bij kinderen met het Downsyndroom (DS) in de leeftijd van 2;0 tot 12;0 jaar?’

Methode: Er is een multiple case studie uitgevoerd bij vijf kinderen met DS in de leeftijd van 2;0 tot 12;0 jaar. De grootte van de receptieve en expressieve woordenschat is onderzocht door middel van de ROWPVT en EOWPVT. Daarnaast is er door de ouders van de participanten de n-CDI ingevuld. De spraakverstaanbaarheid van de kinderen met DS in gesprekken met bekenden en onbekenden is beoordeeld door de ouders op een schaal van 1 tot 10. Daarnaast hebben elf logopediestudenten de spraakverstaanbaarheid op basis van geluidssamples van de kinderen beoordeeld.

Resultaten: Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de cijfers voor de spraakverstaanbaarheid bij onbekenden en bekenden niet gelijkmatig oplopen naarmate de receptieve en expressieve woordenschatleeftijd hoger ligt.

Conclusie: Uit de casusbeschrijvingen blijkt dat alle kinderen meerdere risicofactoren bezitten die mogelijk een oorzaak zijn voor de verminderde spraakverstaanbaarheid. Er is een grote variabiliteit tussen de kinderen met DS, waardoor er geen harde conclusie over een direct verband getrokken kan worden. De grootte van de woordenschat is mogelijk één van de factoren die de verminderde spraakverstaanbaarheid veroorzaakt. De grootte van de woordenschat heeft mogelijk invloed op andere factoren die op hun beurt weer de spraakverstaanbaarheid beïnvloeden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLogopedie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk