De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Let's go

praktijkgericht onderzoek naar oplossingsgerichte teambegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Let's go

praktijkgericht onderzoek naar oplossingsgerichte teambegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Let’s go, een uitnodiging. Een positieve kreet om op weg te gaan. Ik steek mijn hand uit en neem het team stap voor stap mee op weg naar het doel. Het team zoekt onder mijn sturende begeleiding zelf hierin haar weg. In mijn werk als intern begeleider op een basisschool ben ik verantwoordelijk voor het initiëren en implementeren van nieuw beleid. In maart 2015 hebben wij het vignet: “gezonde school” aangevraagd. Hiervoor is het beleid op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling geïnventariseerd en is een verbeterplan voor het huidige beleid opgesteld. In overleg met de directeur en het team is besloten dat ik het traject voor het uitvoeren van het verbeterplan ga begeleiden. Mijn ervaring wat betreft het invoeren van nieuw beleid is niet altijd positief. Ik ervaar weerstand en nieuw beleid wordt niet altijd op de juiste manier uitgevoerd. Deze ervaring heeft tot de volgende onderzoeksvraag geleid. Op welke manier kan ik als intern begeleider het team begeleiden bij het stellen van doelen om te komen tot het veranderen van beleid op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling? De theorie over draagvlak en weerstand stuurde mij in de richting van een begeleiding waarin het team betrokken wordt en waarbij de oplossing door het team zelf aangedragen wordt. Reteaming (Ahola & Furman, 2012) is de oplossingsgerichte methode die in dit actieonderzoek is ingezet. Het reteamingproces is doorlopen in vier teambijeenkomsten. Mijn begeleiding heeft plaats gevonden middels oplossingsgericht sturen (Schlundt Bodien, 2012). Middels het afnemen van open en gesloten vragenlijsten kan ik concluderen dat reteaming heeft geleid tot het opstellen van doelen die hoog gewaardeerd worden. Daarnaast is er in het team motivatie en harmonieuze samenwerking ontstaan waardoor het behalen van de doelen vergroot wordt. Het team heeft in een open vraag en via stellingen aangegeven, dat ik in staat ben het team oplossingsgericht te sturen. De expertise opgedaan in dit onderzoek kan ik toepassen in het succesvol doorvoeren van onderwijsvernieuwingen. In deze tijd, waarin er meer autonomie komt voor scholen (Onderwijsraad, 2014) om eigen koers te varen, is dit voor een intern begeleider van belang

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2016-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk