De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderbetrokkenheid bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderbetrokkenheid bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op basisschool X zijn er acties ondernomen om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Echter zien wij dat de ouderbetrokkenheid op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling niet zo groot is. Hier zou de school graag verandering in zien. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wanneer je als school in ouderbetrokkenheid investeert, dit kan bijdragen aan een sterkere sociaalpedagogische omgeving (Smit, 2012). Sinds drie jaar werken ze op basisschool X met de Kanjertraining. De Kanjertraining is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren (Stichting Kanjertraining, 2018). We zouden het sterk vinden wanneer ook thuis aandacht wordt besteed aan de Kanjertraining en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan namelijk een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling en leersucces van kinderen (Cijvat & Voskens, 2008). Naar ons idee kan dit pas gerealiseerd worden wanneer ouders op de hoogte zijn van, en betrokken worden bij, de activiteiten en gebeurtenissen op school.

In het onderzoek staat de ouderbetrokkenheid op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Het doel van het onderzoek is inzicht verwerven in hoe de ouderbetrokkenheid beter vorm kan worden gegeven. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: ‘’Welke gemeenschappelijke ideeën en suggesties hebben de ouders en het team van basisschool X om de ouderbetrokkenheid op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten?’’.

Voor dit onderzoek is er gekozen voor een gevalsstudie, omdat het onderzoek zich richt op één specifieke casus (De lange, Schuman & Montesano Montessori, 2016). Het geval dat in dit onderzoek centraal staat is de ouderbetrokkenheid op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling op basisschool X. Aan het begin van het onderzoek is een vragenlijst bij ouders en het team afgenomen. Daarnaast hebben er twee focusgroep-interviews plaatsgevonden. Bij deze interviews zijn zowel ouders als het team betrokken.

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat zowel de ouders als het team vinden dat er betere afspraken gemaakt moeten worden over hoe en hoe vaak ouders betrokken worden bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op school. Deze afspraken moeten schoolbreed gemaakt worden en ouders moeten hiervan op de hoogte zijn. Daarnaast komen er uit de resultaten concrete voorbeelden die de school uit kan gaan voeren. Er is bijvoorbeeld behoefte aan ouderavonden waarbij specifieke informatie over de kanjertraining wordt gedeeld en andere onderwerpen over de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod komen. Om de ouderbetrokkenheid op gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten, is het van belang de resultaten uit het onderzoek te verwerken in een plan (Kerpel, 2014).

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2019-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk