De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Profielwerkstuk, makkelijk scoren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Profielwerkstuk, makkelijk scoren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Profiel Werk Stuk (PWS) maakt deel uit van het combinatiecijfer voor het School Examen (SE) in atheneum-6 en daarvoor voeren leerlingen op de onderzochte school een onderzoek uit. Zij worden op de onderzochte school beoordeeld op basis-, onderzoeks- en vakinhoudelijke vaardigheden. Collega’s klagen dat leerlingen te makkelijk een hoog cijfer kunnen halen met het huidige beoordelingsmodel; er wordt volgens hen te veel punten toegekend aan de basis- en onderzoeksvaardigheden (het zgn algemene deel). Collega’s willen met een nieuw beoordelingsmodel gaan werken en de toenmalige schoolleiding heeft een duidelijke voorkeur om dit te gaan doen met een rubric.

Dit onderzoek heeft als doel het aandeel van de basis- en onderzoeksvaardigheden in verhouding tot de vakinhoudelijke vaardigheden in de beoordeling van PWS-en te achterhalen. Ook wordt onderzocht wat collega’s willen beoordelen en met welk type beoordelingsinstrument. Omdat collega’s nadrukkelijk klagen over het aandeel of gewicht dat het algemene deel (basis en onderzoek) van het beoordelingsmodel heeft wordt middels een enquête onderzoek gedaan naar welke basis- en onderzoeksvaardigheden collega’s belangrijk vinden om te beoordelen. Eveneens wordt onderzocht waar de voorkeur van collega’s naar uitgaat: een procesbeoordeling (hoe ben je tot een resultaat gekomen) of een productbeoordeling.

Uit de resultaten is gebleken de basisvaardigheden en onderzoeksvaardigheden 52% van het cijfer bepalen en de vakinhoudelijke vaardigheden 48%. De klacht van collega’s blijkt niet gegrond en er is geen noodzaak tot verandering van beoordelingsmodel.
De meeste collega’s beoordelen bij het PWS liever een product waarin resultaten en opgedane kennis worden gedeeld dan het beoordelen van het proces: de gevolgde weg waarop die resultaten tot stand zijn gekomen. Het verslag als product heeft volgens de meeste collega’s de voorkeur om vakinhoudelijke vaardigheden te kunnen beoordelen. De onderzoeksvaardigheden kunnen ook het beste middels een verslag worden beoordeeld. De basisvaardigheden kunnen worden beoordeeld aan de hand van het logboek of de presentatie. Collega’s van de onderzochte school hebben een duidelijke voorkeur om te beoordelen met behulp van een cijferschaal en steunen de wens van de toenmalige schoolleiding niet om het beoordelingsinstrument met een rubric te gaan werken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar Scheikunde
AfdelingFontys Lerarenopleiding Tilburg
Datum2015-06-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk