De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

An educational design research into a more formative approach

Formatief handelen binnen het Sport en Bewegen

Rechten:

An educational design research into a more formative approach

Formatief handelen binnen het Sport en Bewegen

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: Studiesucces staat bij de studenten van de Sportacademie (Koning Willem I College) voornamelijk gelijk aan het behalen van studiepunten om over te gaan naar het volgende leerjaar. Deze summatieve benadering doet te kort aan het leerproces van de student en leidt uiteindelijk tot “vijfjes en zesjes”. Formatief handelen wordt nog weinig toegepast binnen het themablok leiden en begeleiden. Nu ligt voornamelijk de focus op het geven van feedback en in mindere mate op feed up en feed forward. Terwijl juist een combinatie van deze formatieve strategieën potentie biedt bij het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden om het eigenaarschap van het leren te activeren.
Doel: Binnen dit onderzoek is gekeken hoe formatief handelen gestimuleerd kan worden bij docenten voor het themablok leiden en begeleiden om samen met docenten toepasbare middelen te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het leerproces van de student.
Methode: Middels educational design research (EDR) zijn diversen middelen als een rubrics, peer-feedback en self-assessment getest op toepasbaarheid in de praktijk waarbij de uitkomsten uit elke stap (cylci) weer de basis vormt voor verdere aanpassingen en onderzoek. Dit iteratief proces start vanuit de probleemstelling en analyse van het probleem, waarna er een cyclus van ontwerpen en ontwikkelen, evalueren en herzien wordt doorlopen. Hierbij is gebruik gemaakt van diversen meetinstrumenten als participerende observaties, focusgroep gesprekken, interviews en vragenlijsten.
Resultaten: Het onderzoek is uitgevoerd bij n=105 studenten uit leerjaar een van de opleiding sport- en beweging coördinator en n=5 docenten van de sportacademie. De rubrics is gebruikt om criteria voor succes te delen met studenten. Docenten ervaren deze manier van werken als prettig en tijdbesparend. De rubrics is in het proces drie keer aangepast om deze toepasbaar te maken voor de praktijk. Peer-feedback werd voornamelijk gegeven op de taak (66%) en op het proces (20%) op diepteniveau een (70%) en in mindere mate op diepteniveau drie (1,8%). Na aanpassingen aan dit proces middels een “feedbakje” is er een daling zichtbaar op diepteniveau een (49%) en een stijging naar diepteniveau drie (47%).
Conclusie: Door middelen te ontwikkelen, in te zetten en te herzien om hiermee formatief handelen en het leerproces te activeren heeft dit potentie voor de praktijk in het themablok leiden en begeleiden. Echter om formatief handelen te stimuleren en daarmee het leerproces van de student te activeren is training in het geven van constructieve feedback noodzakelijk. Dit kan echter niet zonder aanpassingen aan het bestaande curriculum waarbij er kritisch gekeken moet worden naar de leerinhouden en of deze in constructieve alignement staan t.o.v. het examen en de toetsing. Daarnaast vraagt dit om een organisatiecultuur waarbij alle stakeholders belang hebben bij een feedbackcultuur.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster of Sports
PartnersKoning Willem I College, ‘s-Hertogenbosch
Datum2019-07-19
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk