De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met ASS valt goed te leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met ASS valt goed te leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 1 oktober 2016 ben ik binnen een technische hbo-opleiding werkzaam als studiecoach. Ik begeleid studenten die een zogeheten functiebeperking hebben, bijvoorbeeld AD(H)D, borderline met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of om een andere reden moeite hebben met de studie. In mijn functie als studiecoach bij een technische opleiding, krijg ik vaak te horen van studenten met ASS dat zij het moeilijk vinden om samen te werken. Dit zijn studenten die in theoretische vakken goed kunnen zijn, maar stranden in de opleiding vanwege de eisen die gesteld worden aan de competentie samenwerken. Aanleiding om te onderzoeken waarom het een probleem is dat studenten, met ASS niet of moeizaam afstuderen op een hbo, zijn de signalen die docenten geven. Docenten van een technische opleiding in het hbo hebben over het algemeen de indruk dat studenten met ASS, vaak geen diploma halen, omdat samenwerken in projectgroepen, stage lopen en afstuderen niet of moeizaam gaat. Ook geven docenten aan een handelingsverlegenheid te hebben in het begeleiden van studenten met ASS. Het ontbreekt aan kennis over ASS en docenten weten niet hoe te begeleiden als het gaat om de competenties samenwerken en communiceren. Het niet benutten van talent vind ik een verspilling van wat mensen in zich kunnen hebben. Dit is de reden dat ik binnen mijn opleiding master EN (Educational Needs) onderzoek heb gedaan naar de vraag of het mogelijk is om, studenten met ASS op een wijze te beoordelen die meer recht doet aan de beperkingen en kwaliteiten van mensen met ASS. Dit onderzoek geeft een handleiding voor student en docent om aan de slag te gaan, om zodoende op een andere wijze de competentie samenwerken te leren en te beoordelen. Aan het eind van dit onderzoek kom ik met een aanbeveling om deze nieuwe methode te introduceren en docenten te instrueren hoe dit in de praktijk gedaan kan worden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2018-04-26
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk