De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leuker lezen met leeskaarten

Een handreiking om uw kind of leerling te begeleiden tijdens het lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leuker lezen met leeskaarten

Een handreiking om uw kind of leerling te begeleiden tijdens het lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoeksthema van mijn ontwikkelingsonderzoek is: een handreiking te bieden aan behandelaars en ouders binnen de dyslexiebehandeling tijdens het lezen, met speciale aandacht voor motivatie, spellende en radende lezers. Het doel is om het leesgedeelte van het behandelprotocol te optimaliseren en de werkwijze voor behandelaars en ouders te verduidelijken. Dit onderzoek is ontstaan doordat er behoefte was aan een duidelijke instructie voor ouders en behandelaars op het gebied van motivatie en verschillende leestechnieken. Door dit praktijkonderzoek leren de behandelaars en ouders welke leestechnieken ze wanneer kunnen inzetten en hoe ze hun leerling optimaal kunnen begeleiden. De belangrijkste onderzoeksuitkomsten zijn: • Motivatie is allesbepalend bij het slagen van een dyslexiebehandeling. • De behandelaars zien de leeskaarten als een aanvulling op het huidige behandelprotocol. De behandelaars hoeven minder tijd te besteden aan het zoeken naar een geschikte leestechniek, maar kunnen het snel opzoeken in de map. Dit betekent dat de tijd die zo bespaard wordt, effectief ingezet kan worden op de leesbehoeftes van ieder kind, wat de leesontwikkeling ten goede komt. Het onderzoek betekent gerichter leeshulp inzetten. • Sommige ouders ervaren nog knelpunten bij het gericht leeshulp bieden. Ze zijn zich nu meer bewust dat er meerdere technieken zijn die hun kind kunnen helpen. Ze moeten echter nog wel wennen aan de nieuwe aanpak. Ze moeten de mogelijkheid hebben om tijdens de behandeling samen met de behandelaar de leeskaarten te oefenen/te bespreken. Dit onderzoek toont aan wanneer er per leerling wordt gekeken naar zijn individuele leesbehoeften, er meer effectieve hulp kan plaatsvinden. De extra instructie aan behandelaars en ouders zorgen ervoor dat de begeleiding van de behandelaar en de ouder in elkaars verlengde ligt (Scheltinga e.a., 2011). Voor ouders is het van belang dat zij, indien nodig, persoonlijke hulp krijgen van de dyslexiebehandelaar op het gebied van leesbegeleiding. Dit kan met behulp van de leeskaarten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk