De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fertiliteitbehoud na behandeling met interventieradiologie bij hemorrhagia post partum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fertiliteitbehoud na behandeling met interventieradiologie bij hemorrhagia post partum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
In Nederland is hemorrhagia post partum met een incidentie van 12.000 per jaar de grootste oorzaak van maternale morbiditeit. Voorheen werd hemorrhagia post partum behandeld met hysterectomie, waarbij fertiliteit verloren gaat. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van radiologische interventietechnieken. In dit onderzoek wordt gekeken naar welke radiologische interventie de gunstigste uitkomst heeft met betrekking tot fertiliteit.

Methode
Voor deze systematische literatuurstudie is een zoekstrategie geformuleerd waarmee in PubMed gezocht is naar relevante literatuur. De gevonden literatuur is door middel van een dataselectie geselecteerd op titel, abstract en inhoud. De data uit de 11 overgebleven artikelen zijn verwerkt in een data-extractietabel en de artikelen zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit.

Resultaten
In de studies is getracht de a. uterina selectief te emboliseren. Wanneer dit niet mogelijk was is de a. iliaca interna non-selectief geëmboliseerd. Als embolisatiemateriaal had gelatine de voorkeur vanwege de resorbeerbaarheid, uitgezonderd twee studies waar polyvinyl alcohol partikels (PVA) de voorkeur had. Daarnaast is er gebruik gemaakt van coils, isobutyl cyanoacrylate lijm (IBC) en Curasponpoeder. Van de 312 behandelde vrouwen hadden 80 vrouwen een kinderwens na de behandeling. Hiervan zijn er 60 vrouwen zwanger geraakt. Er waren vier ongewenste zwangerschappen. In totaal hebben 61 vrouwen 82 voldragen zwangerschappen gehad.

Conclusie
Gezien er niet in alle studies een duidelijke beschrijving per vrouw wordt gegeven over de behandeling en het behoud van fertiliteit kan er niet direct een goed onderbouwd antwoord gegeven woorden op de onderzoeksvraag. Wel is de voorkeur van de meest effectieve methode benoemd. De voorkeur gaat uit naar bilaterale selectieve embolisatie van de arterie uterina met gebruik van gelatine als meest effectieve methode. Er kan wel geconcludeerd worden dat het mogelijk is fertiliteit te behouden na een behandeling van hemorrhagia post partum met interventieradiologie. In totaal zijn er 64 vrouwen uit de elf geïncludeerde studies zwanger geraakt.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMBRT
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk