De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taaltraining 'semantisch-pragmatische vaardigheden' bij ZML-Kinderen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taaltraining 'semantisch-pragmatische vaardigheden' bij ZML-Kinderen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kinderen met ASS kunnen taalproblemen hebben binnen alle taalmodaliteiten. Echter op het gebied van de semantiek en pragmatiek worden vaak de grootste problemen waargenomen. Dit is tevens zichtbaar bij de ZML-kinderen van SO4 van de Parkschool. Ze willen wel graag met elkaar communiceren en in interactie gaan met elkaar, maar door hun cognitieve beperking, ASS en semantisch-pragmatische problemen wordt dit vaak bemoeilijkt. Hierdoor kunnen er misverstanden en onduidelijkheden ontstaan tussen de kinderen onderling, maar ook tussen de kinderen met ASS en personen zonder ASS. Het is de taak van professionals, om mensen met ASS de juiste begeleiding en training te geven, die elke individu aangeeft nodig te hebben. In mijn geval, als logopediste, is dit het geven van een taaltraining op het gebied van de semantiek en pragmatiek. De doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de expressieve woordenschat en communicatieve functies bij ZML-kinderen met ASS. Met als onderzoeksvraag: 'Welke werkvormen, leermaterialen en werkwijze binnen een taaltraining dragen bij aan de ontwikkeling en transfer van de expressieve woordenschat en de communicatieve functies bij ZML-kinderen met ASS? Naar aanleiding van observaties, afname van twee logopedische meetinstrumenten en een enquête voor logopedisten is een eerste versie van het werkboek Taaltraining 'semantisch-pragmatische vaardigheden' ontwikkeld. Dit werkboek is uitgeprobeerd gedurende een periode van drie maanden, waarbij er twee keer per week trainingslessen uit het werkboek gegeven zijn. Na drie maanden is het werkboek geëvalueerd en een tweede aangepaste versie gemaakt. Uit de evaluatie blijkt dat het gebruik van verschillende werkvormen haalbaar is, mits er verduidelijking plaatsvindt. Werkbladen, concreet materiaal en functionele oefeningen zijn geschikte leermaterialen voor kinderen met ASS. Binnen een taaltraining kunnen doelen op het gebied van de semantiek en pragmatiek behaald worden mits er een nauwe samenwerking is tussen de leerkracht, logopediste, ouders en overige betrokken disciplines. Persoonlijk contact met ouders is hierbij een vereiste. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat vorderingen op het gebied van de communicatie en sociale interactie bij kinderen met ASS veel geduld en tijd vergt. Aansluiten bij de persoonlijke belevingswereld, de mogelijkheden en behoeften van de kinderen met ASS is van essentieel belang.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk