De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisering van de begrijpend leesinstructie door 'modeling'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimalisering van de begrijpend leesinstructie door 'modeling'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit actieonderzoek, dat is uitgevoerd in groep 7 van een reguliere basisschool in een middelgrote stad, is na te gaan hoe de begrijpend leesinstructie geoptimaliseerd kan worden door het toepassen van 'modeling'. De aanleiding voor dit onderzoek was dat de opbrengsten van het begrijpend leesonderwijs op deze school laag zijn. In 2012 behaalde 26% van de leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 een D- of E-score op de Cito-toets Begrijpend lezen, gestreefd wordt naar een percentage uitvallers van hooguit 20%. Teksten kunnen lezen en begrijpen zijn onmisbare vaardigheden om te kunnen participeren in de maatschappij. Goede begrijpende lezers hebben een grotere kans van slagen in het voortgezet onderwijs, begrijpen wat je leest is van belang voor de toekomstige schoolloopbaan van de leerlingen (Vernooy, 2007). Zwakke begrijpende lezers hebben moeite met het zelf ontdekken van effectieve leesstrategieën. Expliciete instructie daarin helpt deze leerlingen te lezen met begrip (Hemker, Jongen, Moelands & Van der Schoot, 2007; Willingham, 2006). Dé manier om leerlingen goed met teksten te leren omgaan, is volgens Förrer en Van de Mortel (2011) 'modeling': het hardop denkend voordoen van de denkprocessen die een goede begrijpende lezer uitvoert tijdens het lezen. Gedurende drie maanden hebben de zwakke begrijpende lezers een verlengde instructie gekregen, waarin de groepsleerkracht heeft 'gemodeld'. Gekozen is in dit onderzoek voor het Gradually Released Responsibility Model van Pearson en Gallagher (1983), omdat het binnen dit lesmodel mogelijk is een verlengde instructie te geven. Acht leerlingen uit groep 7 hebben deelgenomen aan dit onderzoek omdat zij, blijkens de beginmeting (leesbegriptoets november, versie 1, uit de methode Nieuwsbegrip XL) onvoldoende leesvaardig waren om teksten op niveau B (Meijerink niveau 1F) te begrijpen. Na afloop van de interventieperiode laten al deze leerlingen een toename zien in leesbegrip (leesbegriptoets februari, versie 1, methode Nieuwsbegrip XL). Van zeven leerlingen is het leesbegrip zodanig toegenomen, dat zij nu voldoende leesvaardig zijn om teksten op niveau B (Meijerik niveau 1F) te begrijpen. De leerlingen die deelgenomen hebben aan dit onderzoek sturen en controleren hun leesproces nu bewust door het toepassen van sturings- en herstelstrategieën tijdens het lezen, waardoor hun leesbegrip is toegenomen

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk