De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Curatieve behandeling bij HCC: de meest effectieve behandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Curatieve behandeling bij HCC: de meest effectieve behandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
In deze literatuurstudie wordt onderzocht welke curatieve therapieën er voor patiënten met een hepatocellulair carcinoom (HCC) beschikbaar zijn en welke het meest effectief is. Om de effectiviteit te bepalen worden de volgende aspecten per curatieve therapie onderzocht en vergeleken: overlevingskans, hersteltijd, complicaties en kwaliteit van leven.
Methode
Middels Pubmed is gezocht naar relevante artikelen. Inclusiecriteria voor dit onderzoek zijn Nederlandstalige of Engelstalige publicaties vanaf 2011 tot heden, met daarin HCC-patiënten met Child klasse A of B en één of meer van de onderzochte uitkomstwaarden. In dit onderzoek zijn de volgende zoektermen gebruikt, HCC, curatie, therapie, overlevingskans, complicaties, hersteltijd, kwaliteit van leven en effectiviteit. Data analyse heeft plaats gevonden middels data-extractie op basis van onderzoeksdesign, behandeling/interventie, populatie kenmerken, uitkomstwaarden en methodologische kwaliteit.
Resultaten
In deze studie zijn 28 artikelen geïncludeerd. In totaal zijn 10 verschillende therapieën gevonden. Er is geconstateerd dat alleen radiofrequentie ablatie (RFA) en leverresectie beschikken over voldoende resultaten om tot een betrouwbare conclusie te komen over de effectiviteit, daarom is de keuze gemaakt om deze twee met elkaar te vergelijken. De overlevingskans van één, drie en vijf jaar voor RFA en leverresectie zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. De gemiddelde hersteltijd in dagen is bij RFA lager. Het aantal complicaties is bij RFA minder. De kwaliteit van leven na een leverresectie behandeling is op de langere termijn beter dan bij RFA.
Conclusie
Op basis van deze literatuurstudie kan geconcludeerd worden dat RFA in vergelijking met leverresectie een effectievere curatieve therapie is voor HCC-patiënten. Hersteltijd en complicaties scoren beter bij RFA dan bij leverresectie. De overlevingskans bij deze twee therapieën zijn gelijk aan elkaar. Leverresectie heeft op de langere termijn een betere kwaliteit van leven, echter is dit gebaseerd op één artikel en kan hier geen betrouwbare conclusie uit worden gevormd.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMBRT
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk