De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verandering? Hebben wij even geluk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verandering? Hebben wij even geluk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de wijze waarop de onderzoeksschool omgaat met veranderingsprocessen. Het schoolteam wil onderzocht zien met welke te doorlopen stappen zij moeite hebben wanneer er veranderingsprocessen doorgevoerd worden en welke begeleiding zij nodig hebben bij de implementatie ervan. Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie, een schoolbreed afgenomen enquête en verdiepende interviews met een focusgroep. Het onderzoek is een evaluatie onderzoek, gericht op programma-evaluatie (De Bruïne, E. et al, 2011). In dit onderzoek wordt gekeken naar de probleemstelling, middels de onderzoeksvraag en wordt een plan opgesteld in de vorm van aanbevelingen aan het schoolteam en leidinggevende(n). Het onderzoek is gebaseerd op het acht stappenplan van J.P. Kotter (2005). Tijdens het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er binnen alle acht stappen van Kotter aanbevelingen gedaan kunnen worden aan leidinggevende(n) en schoolteam. De aanbevelingen van dit onderzoek zijn echter gericht op de drie stappen die, door het schoolteam, het minste ervaren worden tijdens veranderingsprocessen. Uit het onderzoek komt naar voren dat door het team het creëren van draagvlak vanuit leidinggevende(n) en een juiste toerusting voor veranderingen onvoldoende wordt ervaren. Daarnaast worden er voorafgaande en tijdens veranderingsprocessen geen tussentijdse doelen opgesteld, die succeservaringen teweeg brengen en zo het schoolteam het vertrouwen geven dat de verandering een kans van slagen heeft. Tenslotte mist het schoolteam de borging van veranderingsprocessen. Daarnaast geven de participanten binnen het onderzoek aan dat zij de ondersteuning en sturing vanuit leidinggevende(n) op een andere manier willen ervaren. In de eerste twee fasen van een veranderingsproces wordt het schoolteam niet ondersteunt, maar gestuurd (Blanchard, 2007). Het schoolteam heeft hier juist behoefte aan ondersteuning en daardoor inbreng bij het creëren van nieuwe veranderingen. Hierdoor wordt hun betrokkenheid vergroot (Covy, 2011) en door het vergroten van die betrokkenheid ervaren zij minder weerstand (Van den Berg & Vandenberghe, 2005) en verandermoeheid (Kloosterboer, 2005). In de derde en laatste fase van een veranderingsproces wordt het schoolteam door de leidinggevende(n) ondersteunt, terwijl het schoolteam hier juist behoefte heeft aan sturing, om een juiste verankering van veranderingsprocessen te ervaren (Lingsma, 2005). In paragraaf 5.2 worden aanbevelingen gegeven aan het schoolteam en leidinggevende(n) om met bovenstaande bevindingen tijdens toekomstige veranderingsprocessen aan de slag te gaan. Dit op een manier die aansluit bij de behoeften van het schoolteam op de onderzoeksschool

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk