De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De stap van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs...gewoon speciaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De stap van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs...gewoon speciaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de intrede van Passend Onderwijs is er een verschuiving gaande in de plaatsing van leerlingen met een communicatieve beperking van speciaal- naar regulier onderwijs. Deze stap wordt door de meeste leerlingen als een grote verandering gezien. Om deze overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat er goede begeleiding is voor zowel de leerling als zijn ouders en de school. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke middelen en /of interventies nodig zijn om deze overstap zo makkelijk mogelijk te maken. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan ik, in mijn rol als ambulant begeleider, bijdragen aan een succesvolle overstap van een TOS leerling in de overgang van een intensieve -naar een reguliere setting ? Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag is er een actieonderzoek uitgevoerd (waarbij N=1) met leerling, zijn ouders en de ontvangende school. De leerling met zijn ouders en de school zijn gedurende een half jaar gevolgd door de onderzoeker. Uit vragenlijsten, observaties en gesprekken met leerling, ouders en school is gebleken dat het aantal uren begeleiding die de leerling krijgt als ze over gaan van een speciale- naar een reguliere basisschool, tekort schieten. De rol van de ambulant begeleider blijkt voor alle partijen van belang. De kennisoverdracht cluster 2 voor de school, het begeleiden van de ouders en de leerling in het proces en het begeleiden van de leerling voor het welbevinden zijn hierbij de belangrijkste factoren. Op basis van deze bevindingen wordt als belangrijkste punt aanbevolen om het aantal uren begeleiding op te voeren naar 60 uren op jaarbasis. Hierbij is het van belang dat er goede afstemming is tussen de ambulant begeleider, de ouders en de school over de invulling van uren. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een grotere onderzoeksgroep zodat een nog specifiekere aanpak gehanteerd zou kunnen worden

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk