De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Practical English in Warehousing and Logistics

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Practical English in Warehousing and Logistics

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn school wil toe naar een onderwijsvorm, waarin de leerling meer verantwoordelijk gemaakt wordt voor zijn eigen leerproces. Het management heeft bovendien gesteld, dat er meer vakoverstijgend gewerkt moet gaan worden. Hierop heb ik geanticipeerd door een verlegenheidssituatie uit mijn praktijk Engels te belichten. In voorgaande jaren hebben enkele leerlingen aangegeven dat het gemis aan technisch Engels vakjargon tijdens hun stagemoment geleid heeft tot miscommunicatie. Als leerlingen tijdens hun stage een logistieke opdracht met daarbij behorende Engelse termen krijgen, dan dienen die termen eerst uitgelegd te worden. Dit wordt door stagebedrijven als tijdrovend en omslachtig ervaren. Tevens wordt door het ontbreken van deze kennis het communiceren met anderstalige collega’s bemoeilijkt. Dit belemmert hun zelfstandigheid. Dit actieonderzoek binnen het domein leren toont aan of mijn ontworpen lessenreeks technische woordenschat Engels, in samenhang met een toenemende coachende leerkrachtstijl bijdraagt aan een toename van het ervaren van empowerment. Mijn collega’s en leerlingen geven aan tevreden te zijn over mijn coachende leerkrachtstijl (Ebbens & Ettekoven, 2015). De inzet van coöperatieve werkvormen is door de leerlingen en mij als nuttig ervaren (Förrer, Kenter & Veenman, 2003; Marzano, Pickering & Pollock ,2013). Als ontwikkelpunt neem ik mee om een volgende keer tijdens feedbackgesprekken meer denkvragen in te zetten (Cauffman & Van Dijk, 2010). Mijn pedagogisch en didactisch handelen in dit onderzoek maakt duidelijk dat een verschuiving van de leerkrachtrol van sturend naar coachend, naast de toename van de technisch Engelse woordenschat, een positieve bijdrage heeft geleverd aan de toename van de empowermentbeleving door de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2019-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk