De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Woordenschatontwikkeling

Praktijkgericht afstudeeronderzoek naar de doorgaande leerlijn binnen een kindcentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Woordenschatontwikkeling

Praktijkgericht afstudeeronderzoek naar de doorgaande leerlijn binnen een kindcentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de doorgaande leerlijn in woordenschatontwikkeling van de kinderopvang naar de kleuterklassen binnen kindcentrum X onderzocht. Het doel hiervan is om de medewerkers een theoretisch en praktisch onderbouwd inzicht te geven in processen die hieraan bij kunnen dragen. Kernbegrippen die in dit onderzoek centraal staan zijn: integraal kindcentrum, woordenschat en vaardigheden van de professional.
De doorgaande leerlijn in woordenschatontwikkeling is onderzocht op basis van de zes theoretisch onderbouwde adviezen voor een solide woordenschatondersteuning en het kindvolgsysteem Kijk! De onderzoeksmethoden die hiervoor zijn gebruikt zijn: gesloten vragenlijsten, observaties aan de hand van beeldmateriaal, een documentanalyse en verdiepende interviews. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de zes theoretische adviezen allemaal terug te zien zijn in de dagelijkse praktijk binnen kindcentrum X. Ook in de huidige werkwijze rond het invullen van het kindvolgsysteem Kijk! is een doorgaande leerlijn te herkennen. Echter is er op enkele punten wel ruimte voor verbetering. Uit het onderzoek komt dan ook als aanbeveling naar voren om allereerst het zichtbaar maken van relaties tussen woorden als standaard component in de voorbereiding van een nieuw thema op te nemen. Ook beveelt het onderzoek aan een dag van bewustwording te organiseren in het herhaald aanbieden van nieuwe woorden, waarbij de medewerkers zelf bij gaan houden hoe vaak zij dit bewust doen. Om de doorgaande leerlijn betreft het kindvolgsysteem te optimaliseren, pleit dit onderzoek ten slotte voor actiever gebruik van het Kijk-Kies-Doeboek, welke behoort tot de methode Kijk!

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingPedagogisch Management Kinderopvang
Datum2016-02-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk